Pszenica twarda jest rośliną stepową. Jej uprawa koncentruje się w rejonach gleb brunatnych, w gorących i suchych strefach krajów śródziemnomorskich. Najlepsze jakościowo ziarno pszenicy twardej jest produkowane w regionach posiadających względnie suchy klimat, okres wegetacyjny charakteryzuje się gorącym dniem i chłodną nocą. W porównaniu z pszenicą zwyczajną gatunek ten stosunkowo dobrze plonuje podczas suszy występującej w okresie dojrzewania.

Klimat na pszenicę twardą
Zmiany warunków klimatycznych w naszym kraju coraz bardziej sprzyjają uprawie pszenicy twardej. Na przykład w spółce Hodowla Roślin w Smolicach, w której hoduje się pszenicę durum, w latach 1957–2005 średnioroczna temperatura wzrastała, a obniżały się roczne sumy opadów. Zmiany w klimacie, jakie nastąpiły w przeciągu ostatnich 50 lat, stwarzają coraz lepsze warunki do hodowli i uprawy pszenicy twardej w Polsce. Nie są one jednak na tyle duże, aby mogły przypominać klimat znad basenu Morza Śródziemnego. Dlatego też próby wprowadzania do uprawy włoskich odmian durum w naszych warunkach klimatycznych muszą kończyć się niepowodzeniem. Podobnie wygląda sytuacja z odmianami kanadyjskimi: w naszym klimacie nie będą wytwarzały odpowiedniego plonu i ziarna o zadowalających właściwościach technologicznych.

Tendencje zmian klimatycznych mogą zachęcać polskich hodowców zbóż do podjęcia wysiłku wytworzenia odmian właściwych dla naszego klimatu, wysoko i stabilnie plonujących, odznaczających się dobrymi cechami technologicznymi ziarna. Między innymi z tego właśnie powodu w Smolicach podjęto decyzję o rozpoczęciu hodowli odmian ozimych i jarych pszenicy twardej.

Uwzględniając krajowe warunki glebowo-klimatyczne, zintensyfikowano prace nad formami ozimymi durum, co doprowadziło do wytworzenia zimotrwałej odmiany Komnata. Obecnie jest w ostatniej fazie badań COBORU, które mają doprowadzić do określenia jej plonowania w różnych rejonach Polski, jak również opracowania agrotechniki dla tego nowego gatunku nieuprawianego do tej pory w naszym kraju. Rejestracji tej odmiany można spodziewać się najwcześniej w roku 2008, wtedy także będzie dostępna na rynku. Wiosną do COBORU trafią także trzy jare rody pszenicy durum ze Smolic.