Obecnie krajowy rejestr liczy 30 odmian. Znaczna ich większość pochodzi z polskiej hodowli, jednak jest także dziewięć zagranicznych (niemieckich, holenderskich i szwedzkich). Największą grupę – 20 odmian – stanowią jakościowe (A), mniej liczną są chlebowe (B) – pięć odmian oraz elitarne (E) – cztery odmiany. W grupie pszenic pozostałych (C) jest tylko jedna odmiana – Pasteur. W krajowym rejestrze są dwie formy ościste – Bryza (A) i Zadra (B).

Zamieszczone poniżej opisy cech rolniczych odmian odnoszą się do średniej ze wszystkich aktualnie zarejestrowanych odmian pszenicy jarej. Natomiast w przypadku cech technologicznych porównywane są do odmiany wzorcowej Tybalt. Odmiany uszeregowano według roku wpisania do krajowego rejestru (podanego w nawiasie), zaczynając od najstarszych; natomiast w tabeli – według plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki, w poszczególnych grupach jakości. Wyniki zamieszczone w tabeli pochodzą z doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego lub rejestrowych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w latach 2005–2007, na dwóch poziomach agrotechniki.

JASNA (1996)
Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów, i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, gęstość w stanie zsypnym – dość duża. Liczba opadania – bardzo duża, zawartość białka duża do bardzo dużej, wskaźnik sedymentacji SDS – bardzo duży. Ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wydajność ogólna mąki dość mała. Plenność – dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała.
Hodowca: HRR Nasiona Kobierzyc, ul. Sportowa 21, 55-040 Kobierzyce.