W przeciągu ostatniego tygodnia w badanych przez nas punktach skupu zbóż da się zauważyć obniżki cenowe. Sięgają one średnio ok. 10-20 zł na tonie. Obecnie za pszenicę konsumpcyjną dostaniemy 600-650 zł/t netto, kiedy jeszcze niedawno pojawiała się kwota ponad 700 zł/t. Pszenica paszowa również kosztuje mniej, jej cena waha się od 500 do 600 zł/t, za tonę żyta można otrzymać 440-500 zł bez VAT, za pszenżyto - 460-530 zł/t, za owies ok. 400 zł/t.

Pojawiła się też pierwsza cena na kukurydzę, na razie mokrą tj. 400 zł/t netto.

Dlaczego na rynku wystąpiły spadki? Jak wynika z raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej krajowe zbiory zbóż w 2014 r. są bardzo dobre, bo odnotowano wzrost o ponad 5 proc. do około 30 mln ton Stąd mimo znacznie niższych zapasów początkowych, krajowe zasoby w sezonie 2014/15 są mniejsze tylko o 2 proc. Z kolei zużycie może się zwiększyć o ponad 1 proc., ale eksport przewiduje się na poziomie o 30 proc. mniejszym niż w poprzednim sezonie. W wyniku tego, zapasy na koniec sezonu 2014/15 mogą być o blisko 60 proc. większe niż rok wcześniej - czytamy w raporcie.

Jak sytuacja wygląda na świecie? Zbiory zbóż w tym sezonie są tylko nieznacznie niższe od rekordowych z poprzedniego - odnotowano spadek o niespełna 1 proc. do 1,98 mld ton. Obniżenie podaży bieżącej w sezonie 2014/15 zostanie jednak zrównoważone znacznie wyższymi zapasami. Zdaniem prog. Jadwigi Seremak-Bulge niewiele niższe od rekordowych zbiorów ubiegłorocznych światowe zbiory zbóż w 2014 r. oraz znaczący wzrost zbiorów krajowych zapowiadają, że relacje podażowo-popytowe w sezonie 2014/15 nie będą odbiegały od ubiegłorocznych. W jej opinii potwierdzają to notowania cen na giełdach światowych oraz znaczny sezonowy spadek cen zbóż na rynku polskim.

Ceny skupu zbóż i rzepaku w zł/t netto zebrane 17 września 2014 r. na podstawie ankiety telefonicznej:

Polskie Młyny S.A.
- pszenica konsumpcyjna - 640,
- żyto - 470.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna - 650
- jęczmień konsumpcyjny - 460.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A
- pszenica konsumpcyjna - 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna - 660,
- żyto - 500.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna - 600,
- pszenica paszowa - 500,
- jęczmień konsumpcyjny - 520,
- jęczmień paszowy - 500.

Gold Pasz Janowiec Sp. z o.o.
- pszenica paszowa - 600,
- pszenżyto -530,
- jęczmień - 530,
- żyto - 480.

ZPZM Kruszwica
- pszenica - 650,
- żyto - 480,
- jęczmień - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna - 590.

Ziarn Pol
- pszenica konsumpcyjna - 600-650,
- pszenica paszowa - 550,
- jęczmień paszowy - 460,
- jęczmień konsumpcyjny - 500,
- żyto konsumpcyjne - 450-460,
- żyto paszowe - 440,
- pszenżyto - 460,
- owies - 400,
- rzepak - 1260.

Gołańcz Piast
- pszenica - 580,
- pszenżyto - 480,
- rzepak - 1250,
- kukurydza mokra - 400.

Podobał się artykuł? Podziel się!