W roku 2008 do krajowego rejestru wpisano pięć nowych odmian: cztery jakościowe (grupa A) – Kohelia, Mulan, Muszelka, Ostroga, oraz jedną chlebową (grupa B) – Jenga. Kohelia, Muszelka i Ostroga są odmianami krajowymi, natomiast hodowcą dwóch pozostałych jest niemiecka firma Nordsaat. Oceny wartości wypiekowej dla wszystkich odmian, z wyjątkiem Kohelii, nie są jeszcze ostateczne. Analizy będą prowadzone także na ziarnie ze zbioru 2008 r. Nowe odmiany są dobrą propozycją dla szerokiego kręgu użytkowników, a znaczne zróżnicowanie cech przemawia za ich indywidualnym traktowaniem w uprawie.

Po skreśleniu w roku 2008 na wniosek hodowców czterech odmian (Roma i Rysa z grupy B oraz Kaja i Kamila z grupy C) i siedmiu w roku poprzednim (Korweta i Pegassos z grupy A, Aristos, Mikon, Sakwa i Soraja z grupy B oraz Liryka z grupy C) w krajowym rejestrze znajdują się obecnie 54 odmiany pszenicy ozimej. W tej liczbie 27 (połowę) odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 18 – do chlebowej (B), 2 – na ciastka (K) i 7 – do pszenicy pozostałej (C). W krajowym rejestrze wyraźnie przeważają pod względem ilościowym odmiany polskiej hodowli (37 odmian), odmian zagranicznych jest 19 (35 proc.), ale ich liczba w ostatnich latach systematycznie wzrasta (2000 – 6 proc., 2002 – 16 proc., 2004 – 25 proc., 2006 – 31 proc.).

W latach 2004–2007 liczba odmian na koniec każdego roku była względnie stała i wynosiła 50–54, natomiast wcześniej notowano szybki wzrost liczby zarejestrowanych odmian. Nie oznacza to jednak, że ruch odmianowy był mały, gdyż w latach 2004–2008 wpisano do krajowego rejestru 30 odmian (ponad połowę obecnego stanu), a skreślono 17. Wyraźnie poprawiła się też struktura na rzecz odmian jakościowych i chlebowych. Mało natomiast rejestrowano odmian pastewnych. Trzy odmiany krajowej hodowli (Mewa, Ostka Strzelecka i Ostroga) wyróżniają się ościstym kłosem.