Kolejny raz odwiedziliśmy pole z uprawą pszenicy ozimej Praktik (KR 2012) w Pawłowicach, w województwie wielkopolskim, należące do Zakładu Doświadczalnego Pawłowice Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, gdzie wspólnie z firmą Osadkowski SA oraz naukowcami z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu prowadzony jest projekt doświadczalny na powierzchni 60 ha. Elementem działań doświadczalno-doradczych jest porównanie różnych technologii ochrony fungicydowej oraz nawożenia nalistnego w pszenicy ozimej. Przyjęto 7 różnych kombinacji ochrony fungicydowej oraz 7 kombinacji łączących ochronę fungicydową z nawożeniem nalistnym.

Pola odwiedzamy cyklicznie. Pierwszą polową lustrację pszenicy ozimej przeprowadziliśmy 14 stycznia br. Druga miała miejsce 9 marca, a na trzecią udaliśmy się dokładnie miesiąc później.

Wstępna ocena wskazywała na obecność septoriozy paskowanej liści oraz fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Pobrane wówczas próbki roślin zostały poddane analizie laboratoryjnej. Jej wynik potwierdził obecność sprawców chorób. Wyizolowano grzyby Mycosphaerella graminicola i Fusarium spp. Druga lustracja i badania potwierdziły obecność septoriozy paskowanej liści powodowanej przez Mycosphaerella graminicola oraz grzybów z rodzaju Fusarium. Na pszenicy widoczne były także niewielkie uszkodzenia mrozowe i to przede wszystkim na nich szczególnie dobrze rozwijały się grzyby saprofityczne.

Lustracja pszenicy Praktik

W czasie trzeciej lustracji polowej można było stwierdzić, że stan zbóż uległ poprawie. Rośliny dobrze się rozkrzewiły, możliwe było właściwe pobieranie przez nie azotu dzięki odpowiedniemu zaopatrzeniu w potas, fosfor, magnez i siarkę. Jednak w głębi łanu, zwłaszcza u podstawy roślin, widoczne były objawy chorobowe, które stanowią potencjał do rozwoju grzybów w momencie wystąpienia sprzyjających im warunków pogodowych. W ocenianym łanie pszenicy widoczne były objawy septoriozy oraz łamliwości podstawy źdźbła zbóż. Sporadycznie dało się zauważyć charakterystyczne naloty świadczące o ataku sprawcy mączniaka prawdziwego –  Erysiphe graminis. Niski stopień porażenia wynikał prawdopodobnie z cechy odmianowej. Niemniej jednak od poprzedniej lustracji nie stwierdzono epidemicznego rozwoju chorób. Mimo stosunkowo niewielkiej presji chorób grzybowych podjęto decyzję niezwłocznego wykonania zabiegu chemicznego. Został on przeprowadzony 19 kwietnia br. według programów ochrony przedstawionych przez agronomów reprezentujących najlepsze gospodarstwa z różnych części kraju. Zamysłem doświadczenia jest bowiem połącznie praktycznej wiedzy polowej z wynikami badań naukowców (tab.). Zabieg T1 został poprzedzony wykonaniem oprysku 18 kwietnia br. preparatami regulującymi pokrój roślin. W tym celu w pszenicy zastosowano Moddus Star 250 DC w dawce 0,3 l/ha razem ze Stabilanem 750 SL 0,8 l/ha.