1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

Krajowa Federacja Producentów Zbóż informuje, że ceny dla dostaw terminowych pszenicy konsumpcyjnej i pszenicy paszowej na wszystkich giełdach w pierwszej połowie maja - systematycznie pną się w górę. Jedynie na giełdzie w Londynie (LIFFE) ceny kontraktów na pszenicę paszową z późniejszym czasem realizacji są niższe. Na pozostałych giełdach świata ceny pszenicy rosły w górę.

Giełda             

Wyszczególnienie    

Termin    dostaw Ceny  w zł/t               MATIF -
Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Wrzesień 07

Listopad  07

Styczeń 08

575,1

581,7

588,4

WTB -
Hanower Pszenica

Wrzesień 07

Listopad  07

Styczeń 08

579,8

592,3

595,4

LIFFE - Londyn Pszenica paszowa

Maj 07

Lipiec 07

Listopad 07 

550,8

556,4

549,4

CBoT - Chicago Pszenica konsumpcyjna

Lipiec 07

Wrzesień 07

Grudzień 07

499,4

512,5

521,0