Z badań przeprowadzonych na podstawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego wynika, że plon pszenżyta był wyższy niż w roku 2012 i 2011. Działo się tak nie tylko na poziomie a1 - przeciętnej agrotechniki, ale też a2 - wysokiej, a więc tam gdzie zastosowano na polu ochronę przed chorobami oraz dolistne preparaty wieloskładnikowe.


Analogicznie wzorzec plonował na poziomie 66,5 dt/ha i 74,9 dt/ha. Za wzorzec posłużyły takie odmiany jak: Dublet, Milewo i Nagano.

Omawiając dokładnie wyniki badań, to do oceny posłużyło osiem odmian pszenżyta. Tylko dwie z nich przekroczyły poziom plonowania wzorca - na poziomie a1 były to: Milewo - 102 proc. wzorca i Dublet - 101 proc. wzorca, w wypadku wysokiego poziomu agrotechniki, też te same odmiany z plonem wysokości 101 proc. wzorca.

Dodatkowo w badaniach COBORU oceniło proc. roślin żywych. Wyniki nie były pod tym względem imponujące, a średnią można było podać jako 50 proc. roślin żywych. Najlepszy wynik osiągnęła odmiana Andrus - 61 proc. Trzeba dodać, że te badania były prowadzone w komorze niskich temperatur i prowokacyjnych warunkach polowych.

Brak danych

Brak danych 

Podobał się artykuł? Podziel się!