Obecnie w krajowym rejestrze jest jedenaście odmian, przy czym odmiana Legalo, mająca wcześniej status odmiany eksportowej, nie ma wyników wartości gospodarczej i dlatego nie uwzględniono jej w tym przeglądzie.

Nasiona odmiany Legalo znajdą się w sprzedaży wiosną 2008 r., gdyż miała ona jeszcze znaczący udział w powierzchni zakwalifikowanych plantacji nasiennych 2007 r. (prawie 11 proc.). A w 2006 r. udział odmiany w produkcji nasiennej wynosił aż 24 proc. Tak jak można było przypuszczać, jest ona skutecznie zastępowana odmianą Dublet, pochodzącą z tej samej hodowli, która w 2007 r. uzyskała dominującą pozycję na rynku nasiennym (ponad 37 proc.). Z pozostałych odmian, duże znaczenie miały odmiany Wanad (20 proc.) i Mieszko (16 proc.). Niestety, prawie niedostępny będzie materiał siewny nowej odmiany Milkaro (0,4 proc.). Odmiana Gabo oraz najnowsze odmiany Nagano i Milewo nie były kwalifikowane w ogóle.

Tworzone listy zalecanych odmian (LZO) do uprawy na obszarze danego województwa, z racji małej liczby odmian, mają mniejsze zastosowanie dla pszenżyta jarego. Tym niemniej w 2007 r. w województwie kujawsko-pomorskim i podlaskim takie wykazy ustalono, umieszczając na nich 3–4 odmiany.

 Wszystkie odmiany pszenżyta jarego cechują się nie najlepszą krzewistością. Pożądana ilość wysiewu zależy od jakości gleby i wynosi: 500 szt./m2 – na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego, 550 szt./m2 – na glebach kompleksu  żytniego dobrego oraz 600 szt./m2 – na glebach kompleksu żytniego słabego.

Hodowcą (właścicielem) odmian Dublet, Nagano i Legalo jest DANKO Hodowla Roślin, natomiast pozostałych – Hodowla Roślin Strzelce, Grupa IHAR.

GABO (1991)
Odmiana o średniej wysokości roślin i dość małej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozę kłosów – duża, na septoriozę liści i plew i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała, na mączniaka – mała. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Ziarno o średniej odporności na porastanie w kłosie i dość małej liczbie opadania. Masa 1000 ziarn – dość mała, gęstość w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – średnia. Plenność bardzo słaba w latach 2005 i 2007, wyjątkowo dobra w 2006  r. (odmiana badana ostatnio tylko w kilku doświadczeniach rocznie).