PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Pszenżyto ozime

W roku 2007 zarejestrowano trzy nowe odmiany, dwie o tradycyjnym typie wzrostuPszenżyto ozime - plony

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Pszenżyto ozime - plon ziarna

W doświadczeniach norma wysiewu pszenżyta ozimego zależy od kompleksu glebowego i jest jednakowa dla wszystkich odmian. Na glebach kompleksu pszennego dobrego wysiewa się 350 ziarniaków na mkw., na kompleksach pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym – 400 szt./mkw., żytnim dobrym – 450 szt./mkw., a na żytnim słabym – 500 szt./mkw. Stosuje się niewielkie odstępstwa zwiększając obsadę do 10 proc. w wypadku opóźnionych siewów i gorszych przedplonów.

Odmiany opisano według kolejności ich rejestracji na podstawie wyników doświadczeń COBORU z trzech ostatnich lat badań prowadzonych na dwóch poziomach agrotechniki (przeciętnym i wysokim –wyższe o 40 kg N/ha nawożenie azotowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Charakterystyki zawierają najważniejsze cechy rolniczo-użytkowe z przeciętnego poziomu agrotechniki w porównaniu ze średnią dla wszystkich zarejestrowanych odmian pszenżyta ozimego. Po nazwie odmiany, w nawiasie, podano rok wpisania do rejestru, natomiast na końcu opisu adres hodowcy. W tabeli 1 odmiany uszeregowano według malejącego plonu na przeciętnym poziomie agrotechniki. W opisach i tabeli brak zarejestrowanych odmian: Presto i Mundo, które nie były badane w trzech ostatnich latach.

Pszenżyto ozime

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Pszenżyto ozime - Listy zalecanych do upraw odmian na obszarze województw na rok 2007

Dodatkową informację przy wyborze odmiany do uprawy w danym rejonie mogą stanowić „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw”. 

MODUS (1988)

Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża, na septoriozę liści i plew i rynchosporiozę – dość duża, na rdzę źdźbłową, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – mała. Rośliny dość wysokie, o bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie duża do bardzo dużej, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała. Plenność słaba do bardzo słabej. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

Hodowca:
Hodowla Roślin Strzelce,
ul. Główna 20, 99-307 Strzelce.

TORNADO (1996)

Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę brunatną i źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na septoriozę plew, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie duża, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość duża. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
HR Strzelce – Grupa IHAR.

FIDELIO (1997)

Odmiana typu półkarłowego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i plew – duża, na rdzę brunatną, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę źdźbłową – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka przeciętna. Plenność dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
DANKO HR Choryń,
64-005 Racot.

MARKO (1997)

Odmiana o dość małej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę plew – średnia, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie, gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie ziarna w  kłosie dość mała, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka średnia. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża do bardzo dużej.

Hodowca:
HR Strzelce – Grupa IHAR.

DISCO (1997)

Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na septoriozę plew – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę źdźbłową – mała, na rdzę brunatną – bardzo mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania mała. Zawartość białka dość duża. Plenność bardzo słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby mała.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

LAMBERTO (1998)

Odmiana o prawie średniej mrozoodporności. Odporność na septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na rdzę źdźbłową – dość mała, na septoriozę liści – mała, na rdzę brunatną – mała do bardzo małej, na mączniaka – bardzo mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn mała do bardzo małej, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka przeciętna. Plenność bardzo słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

KITARO (1999)

Odmiana o dość małej mrozoodporności. Odporność na rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści i plew – dość mała, na rdzę źdźbłową – mała, na mączniaka i rdzę brunatną – bardzo mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość małe. Zawartość białka dość duża. Plenność dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

JANKO (2000)

Odmiana o dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i rynchosporiozę – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Plenność dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża do bardzo dużej.

Hodowca:
HR Strzelce – Grupa IHAR.

KAZO (2000)

Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na septoriozę plew – dość duża, na rdzę brunatną i źdźbłową, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka i septoriozę liści – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość mała. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Hodowca:
Hodowla Roślin Szelejewo, 63–820 Piaski.

WOLTARIO (2000)

Odmiana typu półkarłowego, o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka i fuzariozę kłosów – dość mała, na septoriozę plew – mała. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

MAGNAT (2000)

Odmiana typu półkarłowego, o małej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew i rynchosporiozę – dość mała, na septoriozę liści – mała, na rdzę brunatną – bardzo mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania mała do bardzo małej. Zawartość białka przeciętna. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

HEWO (2001)

Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na septoriozę liści i rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała, na rdzę źdźbłową – mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka dość duża. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Hodowca:
HR Strzelce – Grupa IHAR.

KRAKOWIAK (2001)

Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew – dość mała, na mączniaka – bardzo mała, Rośliny przeciętnej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Plenność słaba do bardzo słabej. Tolerancja na zakwaszenie gleby  dość duża.

Hodowca:
HR Strzelce – Grupa IHAR.

SEKUNDO (2001)

Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na septoriozę liści i rynchosporiozę – dość mała, na rdzę źdźbłową – mała, na rdzę brunatną – bardzo mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka przeciętna. Plenność słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
HR Szelejewo.
PAWO (2002)

Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka dość duża. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
HR Strzelce – Grupa IHAR.

SORENTO (2002)

Odmiana o dość małej mrozoodporności. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – dość duża, na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość duże. Zawartość białka dość duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

WITON (2002)

Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała, na rdzę brunatną – mała do bardzo małej. Rośliny przeciętnej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn mała do bardzo małej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
HR Strzelce – Grupa IHAR.

ZORRO (2002)

Odmiana typu półkarłowego, o dość małej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – duża, na rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew – dość mała, na mączniaka – bardzo mała, Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość duża. Plenność słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

TODAN (2003)

Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka i septoriozę liści – dość duża, na septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Hodowca:
HR Strzelce – Grupa IHAR.

MODERATO (2004)

Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża, na mączniaka – duża do bardzo dużej, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i septoriozę plew – duża, na fuzariozę kłosów – dość duża, na rynchosporiozę – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny wysokie, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

HORTENSO (2005)

Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę źdźbłową i na septoriozę plew – duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie duża, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
HR Szelejewo.

ALIKO (2005)

Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka i septoriozę plew – dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka dość duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
HR Strzelce – Grupa IHAR.

BALTIKO (2006)

Odmiana typu półkarłowego, o dość małej mrozoodporności. Odporność na mączniaka, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną i źdźbłową – mała. Rośliny bardzo niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

GNIEWKO (2006)

Odmiana typu półkarłowego, o dość małej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża, na mączniaka i rdzę źdźbłową – duża do bardzo dużej, na septoriozę liści – duża, na septoriozę plew i rynchosporiozę – średnia, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania mała. Zawartość białka dość duża. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
HR Szelejewo.

GRENADO (2007)

Odmiana typu półkarłowego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka i na rdzę brunatną – bardzo duża, na septoriozę liści – duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn bardzo mała, wyrównanie słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka mała do bardzo małej. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

ALGOSO (2007)

Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała, na septoriozę liści – mała, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka mała. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Hodowca:
HR Szelejewo.

TRISMART (2007)

Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na septoriozę liści – mała do bardzo małej, na rdzę brunatną – bardzo mała, Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn bardzo duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Hodowca:
HR Szelejewo.

Źródło: "Farmer" 13/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.86.89
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!