Pszenżyto ozime - plony

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Pszenżyto ozime - plon ziarna

W doświadczeniach norma wysiewu pszenżyta ozimego zależy od kompleksu glebowego i jest jednakowa dla wszystkich odmian. Na glebach kompleksu pszennego dobrego wysiewa się 350 ziarniaków na mkw., na kompleksach pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym – 400 szt./mkw., żytnim dobrym – 450 szt./mkw., a na żytnim słabym – 500 szt./mkw. Stosuje się niewielkie odstępstwa zwiększając obsadę do 10 proc. w wypadku opóźnionych siewów i gorszych przedplonów.

Odmiany opisano według kolejności ich rejestracji na podstawie wyników doświadczeń COBORU z trzech ostatnich lat badań prowadzonych na dwóch poziomach agrotechniki (przeciętnym i wysokim –wyższe o 40 kg N/ha nawożenie azotowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Charakterystyki zawierają najważniejsze cechy rolniczo-użytkowe z przeciętnego poziomu agrotechniki w porównaniu ze średnią dla wszystkich zarejestrowanych odmian pszenżyta ozimego. Po nazwie odmiany, w nawiasie, podano rok wpisania do rejestru, natomiast na końcu opisu adres hodowcy. W tabeli 1 odmiany uszeregowano według malejącego plonu na przeciętnym poziomie agrotechniki. W opisach i tabeli brak zarejestrowanych odmian: Presto i Mundo, które nie były badane w trzech ostatnich latach.

Pszenżyto ozime

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Pszenżyto ozime - Listy zalecanych do upraw odmian na obszarze województw na rok 2007

Dodatkową informację przy wyborze odmiany do uprawy w danym rejonie mogą stanowić „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw”.