Ze wstępnych wyników plonowania pszenżyta wynika, że zebrano w tym roku praktycznie więcej ziarna niż w dwóch poprzednich. Plon wzorca dla poziomu a1 (przeciętny poziom agrotechniki) wyniósł bowiem 81,5 dt/ha, w roku 2014 – 75,4 dt/ha, a w roku 2013 – 59,5 dt/ha, z kolei dla poziomu a2 (wysoki poziom agrotechniki o zwiększonym nawożeniu azotowym, aplikacji dolistnych preparatów wieloskładnikowych, a także ochronie przed wyleganie i chorobami) wyniósł 91,2 dt/ha, dla 2014 był wyższy – 98,7 dt/ha, a dla 2013 – 77,6 dt/ha.

Wzorzec w roku 2015 obejmował wszystkie badane odmiany, z kolei w roku 2014: Pawo, Todan, Borwo, Pizarro, Tulus, Fredro, Borowik, Subito, Tonko, Wiarus, Transfer, w roku 2013: Pawo, Todan, Borwo, Pizarro, Tulus, Fredro, Borowik, Subito, Tonko, Wiarus, Agostino.

Najwyżej w tym roku na poziomie a1 plonowały takie odmiany pszenżyta jak:
- Meloman – 115 proc. wzorca,
- Borowik – 112 proc. wzorca,
- Subito – 110 proc. wzorca,
- Pizarro – 108 proc. wzorca.

Na poziomie a2 najwyższy plon dały:
- Meloman – 114 proc. wzorca,
- Agostiono – 108 proc. wzorca,
- Pizarro – 107 proc. wzorca,
- Borowik – 106 proc. wzorca.

Na poziomie agrotechniki a1 i a2 najwyższy plon wzorca odnotowano w miejscowości Strzelce – odpowiednio 102,6 i 116,4 dt/ha, następnie w Sulejowie: 80,3 i 91 dt/ha i w Lućmierzu: 61,7 i 66,3 dt/ha.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!