Stan upraw kukurydzy, zwłaszcza na Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Wielkopolsce jest zły.

- Rośliny są niskie, mają nawet o połowę mniejsze niż zwykle kolby. Do tego słabo zaziarnione „szczerbate”, a często nawet kolby w ogóle się nie wykształciły. Nie rokuje to dobrych zbiorów. PZPK przewiduje, że kiszonki z kukurydzy zbierze się w tym roku o 30, a może nawet 40 proc. mniej niż w ubiegłym. Dodatkowo część plantacji kukurydzy ziarnowej, również będzie przeznaczona na kiszonkę – podkreśla Eugeniusz Piątek, dyrektor PZPK.

W wielu regionach Polski (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, wielkopolskie) kukurydza jest już cięta, bo po prostu zasycha.

- W takiej sytuacji rolnicy nie mają na co czekać i powinni jak najszybciej kosić rośliny, aby uzyskać jeszcze jakąś zieloną masę – radzi prof. Michalski.

Gdy kukurydza prezentuje się w miarę dobrze, warto ocenić zawartość suchej masy. Prawidłowo do zbioru najlepiej nadają się te plantacje, które zawierają jej 30-40 proc., ale w obecnych warunkach parametry te rzadko mogą być zrealizowane.

- Jeśli zawartość suchej masy waha się w granicach 15-20 proc. to rolnik może jeszcze poczekać na zbiór, ale gdy wynosi ona poniżej 10 proc. – kosić jak najszybciej – dodaje prof. Michalski.

Oczywiście w takich warunkach trzeba się liczyć, że trudniej będzie zakisić roślinę, a jakość kiszonki (chociażby z powodu niższego udziału kolb) będzie niższa (mniejsza energia, a wyższa zawartość włókna).

Jak obliczyć zawartość suchej masy? Należy zebrać ok. 2 kg skoszonej zielonki z różnych miejsc pola. Następnie po wymieszaniu zostawić 1 kg, i z tej ilości odważyć 100 g zielonki. Próbkę należy umieścić w kuchence mikrofalowej ustawionej na 400-600 W, wcześniej należy w niej umieścić szklankę do połowy wypełnioną wodą. Po upływie 10 minut ogrzewania trzeba przerwać pracę i otworzyć drzwiczki kuchenki (aby pozbyć się pary). Następnie należy nastawić kuchenkę tym razem na 5 minut i ponowienie po upływie tego czasu otworzyć drzwiczki. Następnie zamykamy i ogrzewamy przez 1 minutę, otwieramy i powtarzamy te czynność 2-3 razy. Co ważne po każdej minucie ważymy próbkę i gdy jej masa się nie zmienia, to uzyskany wynik jest zawartością suchej masy, czyli jeśli ze 100 gramów zostało 35 gramów, to zielonka zawiera 35 proc. suchej masy.