- W niektórych rejonach kraju mogą występować odchyłki od jakości tych zbóż. Dobra współpraca nauki z praktyką jest w stanie pomóc rolnikom w ich codziennej pracy, trzeba szanować naukę i wdrażać ją do praktyki - mówił Szymańczak.

- W minionych latach podejmowaliśmy wiele działań na rzecz rolników i interwencji u władz państwowych, samorządowych, organizacji gospodarczych i firm pracujących na rzecz rolnictwa. Domagaliśmy się stabilizacji na rynku zbóż - Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Zwrócił uwagę na problemy z zagospodarowaniem zbóż w sytuacji nadprodukcji, jak również na niską cenę skupu interwencyjnego niespełniającej swojej funkcji. Odnosząc się do aktualnej sytuacji w rolnictwie nadmienił, że długa zima spowodowała opóźnienia prac związanych z nawożeniem i zabiegami ochrony roślin. Opóźnione były siewy zbóż i kukurydzy, nadmierne opady deszczu powodowały i powodują liczne wymoknięcia i opóźnienia w pracach polowych. Zboża jare narażone na nadmiar opadów nie gwarantują zadawalających plonów. Obserwujemy olbrzymią presję chorób grzybowych i szkodników, a co się z tym wiąże wyższe koszty ich zwalczania. Wielu rolnikom nie udało się wykonać wszystkich zabiegów związanych z ochroną, co może powodować, że będą niższe plony. Prezes Kacperczyk dodał również, że przyszłością naszego rolnictwa są młodzi dobrze przygotowani następcy. Dlatego też Związek rozpoczął program wymiany młodych rolników z Polski i stanu Teksas w USA w ramach sześciotygodniowych staży. Celem wymiany jest poszerzenie wiedzy i zdobywanie doświadczeń.

Dyrektor Biura Analiz i Programowania Agencji Rynku Rolnego - Marzena Trajer, przedstawiła aktualne dane na temat rynku zbóż w Polsce. - W naszym kraju uprawia się ponad 6 milionów hektarów zbóż określanych, jako podstawowe (pszenica, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies). Ponad 1/3 w strukturze zasiewów to pszenica. Polskie zboże charakteryzują się dobrą, jakością, wysoką przydatnością technologiczną pod względem przemiałowym i wypiekowym. Spełniają także wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego, przez co są poszukiwane przez zagranicznych odbiorców - mówiła.