Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) ocenił, że w tym sezonie areał uprawy kukurydzy ziarnowej wynosi 337 tys. ha. To wzrost o 38 tys. ha wobec sezonu 2010/2011. Opublikowane w październiku prognozy IERiGŻ wskazywały na wzrost produkcji kukurydzy do 2 128 tys. t, przy średnich plonach 6,3 t/ha, czyli o blisko 10 proc. wyższych niż w 2010 r. - informuje Bank Gospodarki Żywnościowej.

Z danych Sparks wynika, że wydajność jest jeszcze wyższa i wynosi 8-13 t/ha. Jak podaje BGŻ mimo prognozowanego spadku pogłowia trzody chlewnej oczekuje się, że popyt na ziarno kukurydzy w kraju spadnie jedynie nieznacznie w związku z utrzymującym się zapotrzebowaniem zgłaszanym na to zboże ze strony producentów drobiu. Eksperci IERiGŻ prognozują, że obniży się on o zaledwie 4 proc. i wyniesie 2 304 tys. t.

Podobał się artykuł? Podziel się!