W nadchodzącym sezonie 2010/2011 wykorzystanie ziarna kukurydzy w UE-27 na cele paszowe będzie mniejsze o 1,8%. Wynika to z jej relatywnie wysokich cen, w porównaniu z innymi zbożami paszowymi. W związku z powyższym przewiduje się, iż nastąpi przesunięcie popytu w kierunku pszenicy i jęczmienia.

Pomimo tego szacuje się, iż wykorzystanie zbóż na produkcję pasz zmaleje o 1,2 mln t w ujęciu rocznym. Największe spadki zużycia trzech podstawowych gatunków zbóż w nadchodzącym sezonie oczekiwane są w Holandii (o 0,4 mln t), Francji (o 0,3 mln t), a także w Wielkiej Brytanii (o 0,3 mln t).

Wykorzystanie pszenicy w EU-27 w sezonie 2010/2011 prognozuje się na poziomie 52,9 mln t, co oznacza spadek o 1,7% w porównaniu do poprzedniego roku. Największego spadku zużycia surowca wobec sezonu 2009/2010 oczekuje się w Hiszpanii (o 0,3 mln t).

W opinii ekspertów spadek zużycia zbóż na cele paszowe w sezonie 2010/2011 nastąpi pomimo spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na pasze przemysłowe. Będzie to wynikiem oczekiwanej w nadchodzącym sezonie poprawy konkurencyjności cenowej śrut roślin oleistych m. in. w wyniku wzrostu podaży nasion soi i śruty sojowej na rynku światowym na skutek rekordowo wysokich zbiorów soi w Ameryce Południowej oraz przewidywanego wzrostu jej przerobu. W sezonie 2010/2011 do celów paszowych zostanie zużyte o 2,3 mln t więcej śrut roślin oleistych niż w bieżącym sezonie 2009/2010.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!