Z analizy rynku wynika, że dniach 3-9 grudnia cena tego ziarna średnio w kraju wynosiła 811ázł za tonę i była o 3,5 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu. Równocześnie była nieznacznie niższa (o 0,1 proc.) niż przed miesiącem i o 35 proc. wyższa niż przed rokiem.

Ponownie spadła cena skupu żyta konsumpcyjnego, a dostawcy za tonę tego ziarna otrzymywali średnio 681 zł, wobec 692 zł tydzień wcześniej. W porównaniu do cen notowanych przed miesiącem żyto było tańsze o 4 proc., ale o 22 proc. droższe niż rok wcześniej.

W ciągu tygodnia o blisko 3 proc. obniżyła się cena skupu jęczmienia paszowego i w dniach 3-9 grudnia średnio w kraju kształtowała się na poziomie 707 zł za tonę. Cena ta była niższa o 4 proc. niż przed miesiącem i o 41 proc. wyższa niż przed rokiem.

"Nadal notuje się mały obrót ziarnem na krajowych giełdach towarowych. Przetwórcy nie spieszą się z zakupem ziarna, bo korzystają z nagromadzonych zapasów. Jednocześnie słabnie popyt na pasze z uwagi na wysokie ceny zbóż i surowców białkowych. Przetwórcy obawiają się, że wirus ptasiej grypy może przyczynić się do dalszego zmniejszenia popytu na pasze dla drobiu" - uważają analitycy z resortu rolnictwa.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w dniach 3-9 grudnia ceny skupu trzody chlewnej ustabilizowały się na poziomie sprzed tygodnia, tj. 3,21 zł za kilogram. Było to o 4 proc. mniej niż przed miesiącem i o 3 proc. mniej niż przed rokiem.

Bydło w skupie podrożało o 0,9 proc. i przeciętnie płacono za nie 3,97 zł za kilogram. W porównaniu do notowań sprzed miesiąca ceny tego żywca wzrosły o ok. 2 proc., natomiast w okresie roku obniżyły się o prawie 5 proc.

W dniach 3-9 grudnia w skupie za kurczęta typu brojler dostawcy otrzymywali średnio 3,09ázł za kilogram, tj. o 2,8 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. W ciągu miesiąca drób ten potaniał oáok. 4 proc., ale w odniesieniu do notowań sprzed roku był o 28,5 proc. droższy.

W analizowanym okresie za indyki uzyskiwano cenę oá3,3 proc. niższą niż przed tygodniem, czyli 4,62 zł za kilogram. Było to o 6 proc. mniej niż przed miesiącem, natomiast w ciągu roku indyki podrożały o ponad 14 proc.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!