W ostatnich latach zwraca się coraz większą uwagę na przydatność odmian kukurydzy do celów przemysłowych. W tym aspekcie jedną z najważniejszych cech jest produkcja bioetanolu. Jak zauważają naukowcy wszystkie liczące się firmy hodowlano-nasienne obecne na polskim rynku, testują swoje najlepsze odmiany pod kątem wydajności bioetanolu. Z jednej tony ziarna kukurydzy można otrzymać, około 3,7 hektolitra bioetanolu. Jeśli dana odmiana wykaże wyższą wydajność bioetanolu rzędu 2-3 l/100 kg ziarna, przy dużej skali produkcji, będzie to rzutować na końcowy wynik finansowy.


- Jeszcze większe znaczenie niż w produkcji bioetanolu, kukurydza zaczyna odgrywać w produkcji biogazu. Już wykazano, że najlepsze odmiany kiszonkowe, o najwyższych plonach zielonej masy, są podstawowym i bezkonkurencyjnym surowcem do produkcji biogazu. Według danych niemieckich, gdzie technologia produkcji biogazu jest wdrażana na skalę przemysłową, z 1 tony kiszonki kukurydzy o zawartości suchej masy 30-40 proc. można wyprodukować 170-220 m3 biogazu o zawartości 50-55 proc. metanu. Przy plonie kiszonki 45 ton/ha można wyprodukować 7650 do 9900 m3 biogazu. Taka ilość gazu pozwala na wytworzenie 15300 do 19800 kWh prądu elektrycznego. W biogazowniach rolniczych kiszonka z kukurydzy stanowi podstawowy surowiec. Zapotrzebowanie na kiszonkę może wynieść od 500 do 1000 hektarów dla każdej biogazowni - podkreślają naukowcy.

Podobał się artykuł? Podziel się!