Rumuńscy rolnicy zapowiedzieli stanowcze akcje protestacyjne. Chodzi tu przede wszystkim o kukurydzę odmiany MON810, która obecnie jest badana przez European Food Safety Authority. Dotychczas uprawa jej była dozwolona w Rumunii. Jednakże obecnie władze zajmujące się ochroną środowiska zamierzają zakazać uprawy transgenicznej kukurydzy. Związek rolników sprzeciwia się temu twierdząc, że spowoduje to znaczne straty i żąda rekompensaty. W ubiegłym roku zasiewy kukurydzy transgenicznej w Rumunii wyniosły 320 ha, a w obecnym – 4000 ha.

W 2005 r. rząd Szwajcarii wprowadził zakaz uprawy roślin transgenicznych w tym kraju. Motywowano to brakiem popytu w Szwajcarii na rośliny transgeniczne oraz niedostateczną znajomością wpływu tych roślin na środowisko i zdrowie ludzkie. Zakaz miał obowiązywać do 2010 r. Krótko potem rozpoczęto badania naukowe. Mają zakończyć się one w połowie 2012 r. Ostatnio rząd przedłużył moratorium na uprawę tych roślin o trzy kolejne lata. Stwierdzono, że badania muszą być prowadzone bez politycznych nacisków z różnych stron, a przedłużenie zakazu nie przyniesie nikomu szkody – rolnicy korzystają z tego, że mogą sprzedawać swoje produkty jako wolne od zanieczyszczeń roślinami transgenicznymi.

Źródło: Agra Europe 2008, nr 2311, s. N/4, W.M. CBR

Podobał się artykuł? Podziel się!