W prowadzana technologia oparta jest na dwóch elementach: substancji czynnej imazamoks, zawartej w opracowanym przez BASF herbicydzie, oraz odmianach rzepaku ozimego odpornych na działanie tej substancji. Odporność na imazamoks pochodzi z rzepaku jarego uprawianego w Kanadzie. Do ozimych odmian mieszańcowych wprowadzona została klasycznymi technikami hodowlanymi. Cechą wyróżniającą Clearfield jest możliwość kontroli chwastów jedno- i dwuliściennych, przy użyciu jednego środka, a ponadto: elastyczność dotycząca terminu wykonania oprysku oraz wysoka skuteczność zabiegu niezależnie od wilgotności gleby.

Herbicyd opracowany do technologii Clearfild to Cleravis 492,5 SC. Zawiera on 3 substancje czynne: metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) - 375 g/l, chinomerak (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) - 100 g/l oraz wspomniany imazamoks (związek z grupy imidazolinonów) - 17,5 g/l. Preparat przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych (miotła zbożowa) w uprawie odmian rzepaku ozimego odpornych na imazamoks. Pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. W roślinach działa systemicznie. Środek należy zawsze stosować z adiuwantem Dash HC.

Chwasty wrażliwe na jego stosowanie to: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa, biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Do chwastów średnio wrażliwych należą: mak polny, bodziszek drobny, chaber bławatek, samosiewy pszenicy. Chwastem średnio odpornym jest fiołek polny. Środek ten nie jest natomiast skuteczny wobec chwastów dwuliściennych wieloletnich i głęboko korzeniących się. Na koniec ważna uwaga - odporność zasianych odmian rzepaku na imazamoks sprawia, że herbicyd zwalcza również samosiewy rzepaku.

Problem mogą natomiast stwarzać samosiewy, które zachowują odporność na imazamoks. Substancja ta należy do grupy inhibitorów ALS, w skład której wchodzą też herbicydy sulfonylomocznikowe. Dlatego w kolejnych sezonach wegetacyjnych nie będą one w stanie w 100 proc. kontrolować samosiewów rzepaku odmian Clearfield, które mogą pojawić się na polu w roślinach następczych. Trzeba więc odpowiednio wcześniej zaplanować dobór herbicydów do odchwaszczania tych upraw.