Coraz więcej zwolenników zyskuje szerokorzędowa uprawa rzepaku. Przemawiają za nią korzyści organizacyjne, możliwość ograniczenia nakładów oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego tej rośliny. Do tej technologii mogą być wykorzystywane praktycznie tylko odmiany mieszańcowe, ze względu na ich bujniejszy wzrost w okresie jesiennym.

Siew w szerokich rzędach silnie wpływa na pokrój roślin, które szybko tworzą duże rozety liściowe. Mniejsza konkurencja o składniki pokarmowe oraz wodę sprawia, że rośliny tworzą gruby i głęboko sięgający korzeń, jak również mniej energii inwestują w rozwój pędu głównego.

Kolejną zaletą jest oszczędność na jesiennym nawożeniu dzięki jego rzędowej aplikacji. Zlokalizowane nawożenie skutkuje jednocześnie wyższym wykorzystaniem składników pokarmowych. Mniejsza obsada plus nawożenie startowe powodują też, że roślina lepiej wykorzystuje swoją przestrzeń i inwestuje w rozgałęzienia boczne. Jest więcej rozgałęzień II rzędu.

Mniej istotną zaletą jest możliwość mechanicznego odchwaszczania międzyrzędzi. Z tego rozwiązania korzysta niewielu rolników. Równie mało popularne (a szkoda) jest posiłkowanie się opryskiwaczem rzędowym. W takim przypadku oprysk wykonuje się zaledwie na szerokości 12 cm (co stanowi 20 proc. powierzchni pola), dzięki temu ilość środków chwastobójczych może zostać zredukowana o 80 proc. To spora oszczędność.

Z nowej technologii korzysta gospodarstwo Róż-pol w Różannem k. Orchowa w woj. wielkopolskim. Trafiliśmy do niego za pośrednictwem firmy Agrosimex, która jest propagatorem uprawy rzepaku w szerokich rzędach.

Produkcja rzepaku ozimego prowadzona jest na 130 ha. W zeszłym roku średni plon wyniósł 4,1 t/ha. Pod tegoroczne zbiory zasiano (28 sierpnia 2013 r.) odmianę DK Exquisite. Wcześniej zastosowano nawóz NPK 7-12-25 (200 kg/ha) oraz Rosahumus w ilości 3 kg/ha.

Jednocześnie z siewem aplikowany był nawóz mikrogranulowany Microstar PZ (20 kg/ha) zawierający 10 proc. N, 40 proc. P2O5, 11 proc. SO3, 2 proc. Zn. Mikrogranule mają średnicę 0,5-1 mm. Kilogram zawiera ich milion. Nawóz rozpuszcza się w wodzie szybko i całkowicie. Fosfor występuje w postaci połączeń organicznych, co zapewnia szybką dostępność składników niezależnie od pH gleby. Cynk stymuluje syntezę hormonów wzrostu.