Już po raz ósmy zorganizowane będą Dni Kukurydzy w Osięcinach, w woj. kujawsko-pomorskim. „Farmer” będzie w tym roku jednym z trzech organizatorów, obok Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach i Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Odbędą się one 14 września, ale zanim przyjdzie oglądać dorodne kolby, trzeba najpierw kukurydzę wysiać. Na powierzchni 3 ha zasiano zaprawiane nasiona kukurydzy 17 firm i zgłoszonych przez nich 87 odmian, a więc blisko 3,5 ara dla każdej odmiany. Poletka zostały rozlosowane już w grudniu, aby zapewnić jak największą obiektywność doświadczenia. Wszystkie wykonywane zabiegi uprawowe są takie same dla wszystkich odmian. Uprawki przedsiewne, nawożenie, siew – wszystko to zostało wykonane tymi samymi maszynami. W Polsce ze względu na różnorodność warunków klimatycznych uprawa kukurydzy podlega rejonizacji, która uwzględnia przede wszystkim długość okresu wegetacji i warunki termiczne. Osięciny położone są w rejonie II, gdzie uprawia się przeważnie odmiany wczesne, średnio wczesne i nawet średnio późne, o liczbie FAO od 200 do 280.

Pod uprawę kukurydzy wybrano dobre oświetlenie, nie zacienione przez drzewa i krzewy, ponieważ roślina jest światłolubna. Przedplonem kukurydzy była pszenica ozima, a wczeniej jeszcze rzepak ozimy. Kategoria agronomiczna gleby to lekka i średnia o pH obojętnym i lekko zasadowym. Jesienią wykonana była orka przedzimowa, a wiosną przed siewem rolę przygotował agregat uprawowy składający się z kultywatora i wału strunowego. Dobre wyrównanie pola umożliwia wysiew ziarniaków na równą głębokość.

siew kukurydzy

Autor: B. Kowalski

Opis: siew kukurydzy sienikiem pneumatycznym do siewu punktowego

 Płytki siew stwarza dobre warunki dla kiełkowania. Nasiona umieszczane są w wilgotnej warstwie gleby o nienaruszonych kapilarach, co umożliwia podsiąkanie wody i przykrywanie ich glebą pulchną i cieplejszą. Kiełkowanie i wschody są wtedy szybsze i bardziej wyrównane.
Kukurydza pobiera z gleby dużo składników pokarmowych i wymaga intensywnego nawożenia. Najsilniej pobiera potas i azot, fosforu natomiast mniej, co uzależnione jest od temperatury gleby. Na polu doświadczalnym zastosowano przesiewnie wymieszane ze sobą następujące nawozy: 100 kg mocznika, 100 fosforanu amonu i 150 kg soli potasowej. Reszta azotu (około 100 kg N) zostanie wysiana pogłównie.