Zalecenia BASF Polska

Zwalczanie chorób grzybowych w zbożach zabezpiecza te uprawy przed stratami i pozwala produkować ziarno, które będzie najwyższej jakości. Kryteria doboru fungicydów powinny być oparte w pierwszej kolejności o podstawowe czynniki agrotechniczne, takie jak: stanowisko, technologię uprawy gleby, termin siewu, dobór odmiany, nawożenie NPK, a przede wszystkim planowaną intensywność uprawy (wysokość i jakość plonu ziarna). Oczywiście przebieg warunków pogodowych (temperatura, wilgotność powietrza oraz rozkład opadów) ma istotny wpływ na występowanie oraz wielkość porażenia przez grzyby patogeniczne i tylko właściwa ochrona fungicydowa, oparta o najskuteczniejsze fungicydy daje oczekiwane rezultaty.

Pomimo dość chłodnej jesieni z dużą ilością opadów deszczu, w okresie tym na wielu plantacjach pszenicy ozimej obserwowano już infekcje mączniaka prawdziwego, septoriozy liści oraz rdzy brunatnej. W uprawach jęczmienia ozimego wystąpiła głównie plamistość siatkowa, rdza jęczmienia oraz mączniak prawdziwy. Pierwsze jesienne infekcje tych patogenów są dla nas sygnałem o istniejących źródłach zagrożenia, które w zależności od przebiegu pogody będą rozwijać się wiosną.

Intensywne opady śniegu występujące w czasie tegorocznej zimy, z jednej strony ochroniły rośliny zbóż ozimych przed silnymi mrozami i wysmalaniem związanym z silnymi wiatrami, ale również są gwarancją dobrych warunków wilgotnościowych na początku wiosennej wegetacji.

Korzystne warunki wilgotnościowo-termiczne dla rozwoju roślin uprawnych są niestety również sprzyjające dla rozwoju chorób podstawy źdźbła oraz chorób liści. W pierwszej dekadzie marca, w zachodniej części Polski na plantacjach zbóż ozimych stwierdzono początek ruszenia wegetacji i rośliny uprawne zaczęły wytwarzać młode korzenie. Po intensywnych opadach śniegu w drugiej dekadzie marca, gruba warstwa śniegu przykryła rośliny i spowodowała, że ziemia nie uległa zamarznięciu. W tych warunkach panowały doskonałe warunki do rozwoju pleśni śniegowej. Plantacje, na których ona wystąpiła będą przerzedzone, a rośliny osłabione, dlatego wymagają wczesnego zasilenia azotem oraz pobudzenia do krzewienia.