Przeprowadzając zabieg ochrony roślin trzeba przestrzegać zaleceń, które są obecne w etykiecie-instrukcji środka ochrony roślin. Ważne są też warunki pogodowe w których jest on przeprowadzany:
- temperatura do 20°C,
- wilgotność 50-95 proc.,
- opady poniżej 0,1 mm podczas zabiegu poniżej 2 mm 3-6 godzin po zabiegu,
- wiatr poniżej 3 m/s.


Podczas zabiegu warto ograniczyć znoszenie cieczy np. poprzez stosowanie odpowiednich rozpylaczy. Jednym z nich są te drobnokropliste np. standardowe, które produkują krople podatne na znoszenie. Stosowanie ich podczas wietrznej pogody lub też przy dużej prędkości roboczej pogarsza naniesienie cieczy na uprawach i zwiększa nierównomierność rozkładu cieczy obniżając tym samym skuteczność zabiegów. Dodatkowo podnosi się ryzyko skażenia środowiska. Stąd w takich warunkach warto zmienić rozpylacze na grubokropliste.


Na rynku mamy kilka rodzajów rozpylaczy. Pierwsze te standardowe 110-02 - wytwarzają krople drobne, które bardzo dobrze pokrywają powierzchnię upraw i wykazują dobrą retencję szczególnie na małych roślinach. Ale ich minusem jest fakt, że mają słabe zdolności penetracyjne i są bardzo podatne na znoszenie. Jak informuje Syngenta rozpylacze te zaleca się stosować tylko w optymalnych warunkach, kiedy prędkość wiatru wynosi maksymalnie 1,5 m/s. Wykorzystuje się je głównie w aplikacji herbicydów jesiennych i wiosennych, a z kolei fungicydów i zoocydów we wczesnych fazach wzrostu chronionych upraw.


Rozpylacze inżektorowe - dwustrumieniowe 110-03 - produkują średnie i grube krople. One z kolei są mało podatne na znoszenie i dobrze pokrywają powierzchnię gęstych upraw. Zaleca się je stosować w fungicydach i zoocydach w takich uprawach jak: zboża, rzepak, ziemniaki i warzywa.


Na rynku dostępne są też kolejne rozpylacze inżektorowe, ale tym razem jednostrumieniowe. Wytwarzają one krople grube i bardzo grube. Co jest dla nich charakterystyczne? Są one odporne na znoszenie oraz bardzo dobrze działają w wysokich i gęstych łanach. Zalecane stosowanie w normalnych i wietrznych warunkach, gdy prędkość wiatru przekracza 1,5 m/s. Wykorzystuje się je w herbicydach doglebowych, fungicydach i insektycydach w późniejszych fazach wzrostu. Najlepiej działają w ochronie przed chorobami szkodnikami występującymi w dolnych partiach łanu danej uprawy. Warto je też montować, kiedy chcemy zlikwidować perz właściwy przed zbiorem zbóż bądź rzepaku.