Spadki dotyczą pszenicy, żyta i pszenżyta. Gatunki tych zbóż przeważnie kosztują średnio o 10 zł na tonie mniej niż jeszcze 4 stycznia. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej kształtuje się obecnie na poziomie 650 zł/t netto, pszenicy paszowej – 622 zł/t netto, żyta konsumpcyjnego – 560 zł/t netto, żyta paszowego – 526 zł/t netto i pszenżyta – 572 zł/t netto.

Jęczmień, który w ostatnim czasie jest dość drogi utrzymuje swoją cenę. Tona ziarna jakościowego kosztuje średnio 630 zł netto, a paszowego – 594 zł netto.
Spada cena rzepaku. Obecnie średnio wynosi ona 1512 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 12 stycznia 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- kukurydza mokra – 350.

Lubella S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 645,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 540,
- żyto paszowe – 470,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień konsumpcyjny – 560,
- jęczmień paszowy – 550,
- owies – 485,
- rzepak – 1745.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- żyto konsumpcyjne - 600.

Osadkowski S.A.
- pszenica – 640,
- jęczmień – 500,
- soja – 1300.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 660,
- pszenżyto – 620,
- jęczmień paszowy – 650,
- żyto – 510,
- kukurydza sucha – 620.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- jęczmień konsumpcyjny – 650.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 580.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 640-670,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 525-550,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto – 580,
- jęczmień konsumpcyjna – 700,
- jęczmień paszowy – 660,
- owies – 425-450
- rzepak – 1550,
- kukurydza sucha – 600,
- łubin – 850,
- bobik – 750.