W ciągu ostatnich tygodni ponownemu pogorszeniu uległ stan plantacji kukurydzy w Ameryce, sprawiając że sytuacja na rynku, na którym już od końca czerwca obserwuje się duży niepokój jeżeli chodzi o notowania, stała się jeszcze bardziej napięta.

- Zgodnie z oczekiwaniami operatorów, USDA (Amerykański Departament Rolnictwa) przedstawił kolejne prognozy zakładające znaczny spadek produkcji kukurydzy w Ameryce, do którego z jednej strony przyczynia się rezygnacja z upraw (9,1 proc. powierzchni zasiewów), a z drugiej strony spadek plonów do 77,4 dt/ha (w lipcu podawano 91,6 dt/ha ). Plony na tym poziomie byłyby najsłabszymi od 1995 (71,2 dt/ha). Amerykańska produkcja osiągnęłaby wówczas poziom 274 mln ton, co oznacza spadek o 40 mln ton w stosunku do poziomu produkcji z 2011, a przede wszystkim spadek o 100 mln w porównaniu z prognozami opublikowanymi przez USDA jeszcze w czerwcu tego roku - podkreśla Caldumbide.

Jak zachować równowagę na rynku? W przypadku braku zapasów początkowych, kolejna kampania może zostać zakończona z zachowaniem odpowiedniej równowagi, tylko pod warunkiem, że wyraźnie spadnie konsumpcja.

- Amerykańska agencja zakłada więc mniejsze zużycie kukurydzy w żywieniu zwierząt (105 mln ton), ale także zmniejszenie zapotrzebowania branży produkcji etanolu (114 mln t w porównaniu ze 128 mln t w sezonie 2011/2012). USDA nie przewiduje natomiast wycofania kontraktów na produkcję etanolu w latach 2012 i 2013, czego domagali się amerykańscy hodowcy, wspierani przez niektórych senatorów. Spadek ten jest odzwierciedleniem spowolnienia produkcji etanolu, z którym mamy do czynienia od początku roku oraz skutków, jakie aktualne ceny kukurydzy mogą przynieść w najbliższych miesiącach. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO, za pośrednictwem swojego dyrektora, również domaga się zawieszenia produkcji etanolu w Stanach Zjednoczonych. Z kolei przedstawiciele zakładów przetwórczych i producentów kukurydzy zwracają się do władz o powstrzymanie się, do momentu zakończenia zbiorów, od podejmowania wszelkich decyzji mogących mieć poważne konsekwencje dla przyszłości całej branży - dodaje Caldumbide.

- Ilości kukurydzy, jakie Stany Zjednoczone będą mogły przeznaczyć na eksport w sezonie 2012/2013 mogą okazać się bardzo okrojone. USDA przewiduje, że będą one kształtowały się na poziomie 33 mln t, a więc najniższym od 19 lat. Zwłaszcza, że eksport Stanów Zjednoczonych stanowiłby wówczas zaledwie 35 proc. handlu światowego - analizuje specjalista.

Podobał się artykuł? Podziel się!