W ciągu dwóch dni ceny zbóż nie uległy zmianie w większości badanych przez nas punktach skupu. Trzeba jednak odnotować, że w dwóch młynach o 10 zł na tonie potaniała pszenica konsumpcyjna i żyto. W jednym z kolei pojawiły się o taką samą wartość, ale wzrosty, i dotyczyły one wszystkich gatunków zbóż.

Cena pszenicy konsumpcyjnej w zależności od regionu, jakości i skupu waha się obecnie od 620 do 700 zł/t netto, pszenicy paszowej od 550 do 640 zł/t, żyta konsumpcyjnego od 480 do 520 zł/t, żyta paszowego od 400 do 500 zł/t, jęczmienia od 520 do 570 zł/t, pszenżyta od 490 do 550 zł/t i owsa od 450 do 530 zł/t.

Polska z tymi cenami znajduje się, gdzieś w połowie stawki jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej. Dla porównania, jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, najmniej za tonę pszenicy jakościowej otrzymują rolnicy na Słowacji – ok. 610 zł/t, a najwięcej Wielka Brytania – 788 zł/t. Z kolei za pszenicę paszową najmniej również na Słowacji: 549 zł/t, a najwięcej w Portugalii: 792 zł/t, za jęczmień najwięcej na Słowacji: 508 zł/t, a najwięcej w Portugalii: 780 zł/t.

Podajemy ceny skupu zbóż w zł/t netto zebrane 14 sierpnia 2015 r. na podstawie ankiety telefonicznej:

Polskie Młyny S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- rzepak - 1480.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 650.

PZZ Stoisław
- pszenica konsumpcyjna – 650-700,
- pszenica paszowa – 620,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- żyto paszowe – 480,
- jęczmień konsumpcyjny – 555,
- jęczmień paszowy – 545,
- owies – 530,
- pszenżyto – 550,
- rzepak - 1530.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A
- pszenica konsumpcyjna – 640.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- skup wstrzymany.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 580,
- jęczmień konsumpcyjny – 520,
- rzepak - 1500.

Gold Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 640,
- pszenżyto – 540,
- żyto paszowe – 460
- jęczmień paszowy – 550
- rzepak - 1500.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- żyto – 480,
- jęczmień – 550,
- rzepak - 1540.