Kilka dni temu zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Tym samym tracą moc przepisy wcześniej obowiązujące w tym zakresie. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Z informacji przekazanych przez odpowiednie służby pochodzące z państw członkowskich wynika, że stonka kukurydziana rozprzestrzeniła się i jest obecna na znacznej części naszego kontynentu. Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję Europejską wykazała, że nie istnieją środki, które pozwoliłyby na skuteczne zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się tego szkodnika. Stosowana kwarantanna nie przynosiła zamierzonych efektów w związku z tym zdecydowano o skreśleniu stonki z listy organizmów kwarantannowych. Nie mniej jednak odpowiednie służby będą dalej monitorować oraz kontrolować jej rozprzestrzenianie się na terenie naszego kraju. Jednak po stwierdzeniu obecności szkodnika na plantacji kukurydzy u rolnika nie będą narzucone na niego restrykcyjne obowiązki związane z podjęciem kwarantanny. 

Jak donosi PIORIN, w związku ze skreśleniem szkodnika z listy organizmów kwarantannowych, nie będzie również możliwe uzyskanie dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania tego organizmu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!