To nie jedyny wiosek organizacji, dodatkowo PZPRZ chce szybkiej rejestracji środków ochrony roślin do zwalczania tego patogena, odejścia od represji (nakazów i zakazów) rolników w razie zasiedlenia zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, a także podjęcie współpracy w zakresie szkoleń i informacji o zwalczaniu tego groźnego szkodnika.

Poniżej przedstawiamy opinię Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.

PZPRZ uznaje kukurydzę jako roślinę przyszłości o olbrzymim znaczeniu gospodarczym: paszowym (na ziarno i kiszonkę), energetycznym (biomasa, etanol). Jeśli chodzi o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej to monitorowanie jest wskazane i prowadzone przez właściwe służby.

Nakazy i zakazy nie są dobrą metodą w podejściu do tak poważnego tematu, tym bardziej, że jesteśmy w gospodarce rynkowej. Szkodnik ten występuje w dwóch formach. Co do zwalczania larw to użycie zaprawionego ziarna siewnego jest najprostszym sposobem ich zwalczania, lub wprowadzenie środka ochrony roślin do gleby razem z siewem nasion. Co do chrząszczy to należy je zwalczać w okresie ich masowego pojawienia. Jeśli chodzi o zakres zarejestrowanych i dopuszczonych do stosowania środków chemicznych jest niewystarczający również w Unii Europejskiej. O tym problemie i zagrożeniu wiadomo było od kilku a nawet kilkunastu lat, lecz przez ten okres odpowiednie służby powołane do takich celów zrobiły niewiele. O tym problemie mówiliśmy na licznych spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa i Ministrem Rolnictwa . Powinna nastąpić rejestracja nowych bezpiecznych i tanich środków chemicznych do zwalczania nie tylko chrząszczy, ale również, a może przede wszystkim larw, które w naszym przekonaniu o wiele łatwiej zwalczyć wprowadzając łącznie z siewem nasion kukurydzy środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się stonki (są zwalczane które obżerają korzenie wyrządzając już ogromne szkody Nakaz zwalczania chrząszczy jest już po skutkach i olbrzymich stratach).