Przypominamy, że w sezonie 2011/2012, kiedy na plantacjach zbóż notowane były bardzo duże wymarznięcia, można było zaobserwować różnice odmianowe.

- Wyniki przezimowania wyrażone w procentach martwych roślin na ogół potwierdziły się z wcześniejszymi ocenami mrozoodporności odmian. Oceny te ustalono w oparciu o wyniki przezimowania w warunkach prowokacyjnych (komora niskich temperatur). Różnice w przezimowaniu odmian wynikają z genetycznych różnic w odporności na niskie temperatury – mówił nam wówczas Andrzej Najewski z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych omawiając wyniki przezimowania odmian zbóż w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w roku 2012. Ze względu na złe przezimowanie zdyskwalifikowano wtedy blisko 40 proc. doświadczeń z jęczmieniem ozimym i pszenicą ozimą oraz kilka z pszenżytem.

Trudno przewidzieć jak będzie w tym roku. Rolnicy na portalu farmer.pl informują nas, że już widać nierokujące plantacje. Specjaliści z branży też to sygnalizują, ale bardziej powściągliwie – proszą o wstrzymanie się z ocenami przed nadejściem wiosny.

My przypominamy, że poszczególne odmiany zbóż, charakteryzują się stopniem odporności w 9ᵒ skali ocenianej przez COBORU. Im wyższy stopień, tym lepiej odmiana powinna poradzić sobie z trudnymi warunkami. Trzeba pamiętać, że mrozoodporność sprawdza się w warunkach prowokacyjnych (w temperaturze od –18°C do –20°C) na podstawie udziału roślin uszkodzonych.

Ocena mrozoodporności zbóż (Źródło: Iwaszkiewicz, Kaczyński) (stopień skali/ udział roślin uszkodzonych w proc./ określenie mrozoodporności):
- 9/ 0-5/ bardzo dobra,
- 8/ 5-15/ bardzo dobra-dobra,
- 7/ 15-25/ dobra,
- 6/ 25-40/ dobra-średnia,
- 5/ 40-60/ średnia,
- 4/ 60-75/ średnia-zła,
- 3/ 75-85/ zła,
- 2/ 85-95/ zła-bardzo zła,
- 1/ 95-100/ bardzo zła.

Poniżej podajemy mrozoodporność pszenicy ozimej w skali 9ᵒ zamieszczonej przez COBORU. Niestety niewiele odmian można określić mianem co najmniej średniej mrozoodporności:

- Smuga - 6.5,
- Ostroga – 6,
- Arkadia – 6,
- Bogatka – 6,
- Legenda – 6,
- Kohelia - 5.5,
- Sailor - 5.5,
- Tonacja - 5.5,
- Naridana – 5,
- Jantarka – 5,
- Markiza – 5,
- Fidelius – 5,
- Fakir - 4.5,
- Forkida - 4.5,
- Belissa - 4.5,
- Baletka - 4.5,
- Arktis - 4.5,
- Hondia - 4.5,
- Natula - 4.5,
- Rotax - 4.5,
- Skagen - 4.5.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!