W strukturze upraw w Polsce dominują zboża. Pola zaprawiane gatunkami zbóż mają różne powierzchnie - są takie, które mają od kilkudziesięciu arów, ale bywają i takie, których powierzchnia sięga kilkudziesięciu, a także kilkuset hektarów. Bez względu na powierzchnię pola, gdy wykonuje się zabiegi łącznego stosowania agrochemikaliów, można obniżyć koszty produkcji. Kalkulacja tutaj jest prosta - jeden zabieg łączony kosztuje mniej niż dwu-lub trzykrotne zabiegi.

CZYTAJMY ETYKIETY

W integrowanej ochronie roślin rolnicy mogą stosować mieszaniny ś.o.r. z innymi agrochemikaliami (np. nawozy ze składnikami mikro i makro itp.) na własną odpowiedzialność. Jednak przypominamy o tym, że przy stosowaniu mieszanin nie ma całkowitej swobody działania. Środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie. Stwierdzenie to oznacza, że środki te używane są przy stosowaniu zasad dobrej praktyki ochrony roślin i powinny też spełniać wymogi Integrowanej Ochrony Roślin (2009/128/WE).

Ogólnie mówiąc, łączenie agrochemikaliów, których mieszanina zbiornikowa używana jest do ochrony zbóż lub innej grupy roślin, nie jest sprzeczne z prawem, chyba że etykieta środka lub środków stosowanych zawiera wyraźną informację zakazującą stosowania mieszaniny. Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek środka trzeba zawsze każdorazowo czytać etykietę, która dołączona jest do opakowania lub znajduje się na opakowaniu, np. butelce ze środkiem grzybobójczym, chwastobójczym czy insektycydem.

MIESZAĆ Z GŁOWĄ

Przy sporządzaniu mieszanin zachować należy daleko idącą ostrożność. Przy źle skomponowanej lub zastosowanej mieszaninie producent zbóż naraża się na nieprzewidziane straty o charakterze ekonomicznym np. z powodu wysokiej fitotoksyczności stosowanej mieszaniny. Przy braku niezgodności chemicznej czy fizykochemicznej, użyciu nieodpowiedniej wody (pH, twardość, jakość wody), tworzeniu mieszaniny w złej kolejności dodawanych komponentów i powstawaniu mieszaniny, której temperatura jest za niska, producenci mogą stracić, a nie zyskać pieniądze. Nawet znane i dobrze przebadane mieszaniny mogą przy splocie niekorzystnych warunków spowodować negatywne skutki, dlatego zwracamy jeszcze raz uwagę, że przy stosowaniu mieszanin jest konieczna duża ostrożność.

WAŻNY ODCZYN ROZTWORU