Jak informuje FAMMU/FAPA, niedobory wody odnotowywane są przede wszystkim w krajach zaliczanych do kluczowych producentów i eksporterów zbóż w Unii, tj. w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Opady deszczu w czasie świąt nie przyniosły jednak spodziewanej znaczącej poprawy nawilgotnienia gleb.

Największy stres wodny występuje w północnej części Francji. Niewystarczające uwilgotnienie gleby utrzymuje się nieprzerwanie od marca. Podobna sytuacja ma miejsce również w Niemczech. W obu krajach druga połowa kwietnia przyniosła poprawę warunków wilgotnościowych, nadal jednak utrzymują się deficyty wilgotności.

Podobał się artykuł? Podziel się!