Na szczęście na terenie całego kraju na początku czerwca spadł deszcz, który niewątpliwie obniży skutki suszy. Ale czy te opady będą wystarczające?

- Zagrożenie suszą wystąpiło na powierzchni 2,7 proc. gruntów ornych Polski w 214 gminach (7 proc. gmin) skupionych w 5 województwach:
- wielkopolskim (146 gmin, tj. 46,2 proc. gmin woj., 19,7 proc. pow. gruntów ornych. woj.),
- łódzkim (30 gmin, tj. 14,9 - „ -, 5,3 proc. - „ - ),
- dolnośląskim (24 gmin, tj. 10,7 proc. - „ - , 2,8 proc. - „ - ),
- kujawsko-pomorskim (9 gmin, tj. 5 proc. - „ -, 0,6 proc. - „ -),
- opolskim (5 gmin, tj. 4,9 proc. - „ - , 0,1 proc. - „ -).

Dla zbóż ozimych i jarych oraz truskawek susza wystąpiła tylko na glebach I kategorii. Susza wystąpiła wśród krzewów owocowych uprawianych na glebach I kategorii (bardzo lekkich; grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) i II kategorii (lekkich; grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty - podaje IUNG.

Najniższe wartości KBW występują w południowo-wschodniej części woj. wielkopolskiego, od -150 do -159 mm oraz w woj. przyległych do tego obszaru (w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim i dolnośląskim), osiągając od -120 do -149 mm. Natomiast najwyższe wartości KBW (dodatnie) odnotowano w południowej części woj. podkarpackiego - wynika z raportu IUNG.

W kwietniu stwierdzono duże zróżnicowanie na obszarze Polski pod względem opadów atmosferycznych. Bardzo niskie opady, poniżej 20 mm wystąpiły w rejonie pomiędzy Poznaniem, Kołem i Kaliszem, stanowiły one poniżej 50 proc. normy wieloletniej. Niskie opady wynoszące 20-30 mm wystąpiły w zachodniej części kraju oraz w Kotlinie Sandomierskiej, co stanowiło w tych rejonach 50-80 proc. normy. Natomiast na północnym wschodzie opady były wysokie, wynosiły 70-80 mm (ok. 150-180 proc. normy). W maju najwyższą temperaturę powietrza odnotowano na Nizinie Śląskiej oraz w Południowowielkopolskiej (15-16°C), a najniższą na Pobrzeżu Gdańskim (11,5-13°C).

W maju najniższe opady atmosferyczne wystąpiły na Wybrzeżu (10-20 mm), nieco większe w szerokim pasie na zachód od Wisły (20-30 mm). Najwyższe opady (ponad 100 mm) wystąpiły na Podkarpaciu oraz w zachodniej Polsce (od 40 do 100 mm) - podaje IUNG.

Podobał się artykuł? Podziel się!