PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Syngenta: Porównanie efektywności przed i powschodowej ochrony kukurydzy przed chwastami

Syngenta: Porównanie efektywności przed i powschodowej ochrony kukurydzy przed chwastami

Autor: Artykuł sponsorowany - Syngenta

Dodano: 15-02-2012 06:04

Kukurydza jest rośliną o szczególnej wrażliwości na zachwaszczenie. Jest to kultura bardzo wolno rosnąca, w początkowych stadiach rozwojowych, przez około półtora miesiąca od wschodów aż do zakrycia międzyrzędzi. Jest wysiewana w rzędach, co 75 cm. W niekorzystnych latach okres wschodów przedłuża się niemal do trzech tygodni.Powyższe czynniki stwarzają doskonałe warunki do wschodów i intensywnego rozwoju chwastów. Brak zwalczania chwastów oznacza całkowitą utratę plonu kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę. Obecność nasion chwastów w paszy sporządzonej z kukurydzy niekorzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Nasiona niektórych gatunków chwastów wykazują działanie trujące. Zwalczanie chwastów ma więc decydujące znaczenie w powodzeniu uprawy kukurydzy.

W 2011 roku przeprowadzono badania, których celem było porównanie wpływu wczesnego (przedwschodowego) i powschodowego odchwaszczania na plon ziarna i inne cechy agrotechniczne kukurydzy. Inspiracją do podjęcia badań był wykład Prof. Clarenca Swantona pt. "Wczesna regulacja zachwaszczenia to podstawa ochrony potencjału plonowania kukurydzy", przedstawiony na konferencji firmy Syngenta w Poznaniu, w połowie lutego 2011 r. Główną tezą wystąpienia prof. Swantona, była optymalizacja czasu odchwaszczania kukurydzy w aspekcie możliwości wygenerowania przez nią maksymalnego plonu.

W przeprowadzonym doświadczeniu porównano 2 warianty ochrony kukurydzy:

1/. Ochronę przedwschodową: Lumax 537,5 SE (substancje aktywne: S-metolachlor, mezotrion, terbutyloazyna).

2/. Ochronę, powschodową (opartą na herbicydzie typowo powschodowym jako wariant kontrolny)

Doświadczeniem zostało objętych 10 odmian mieszańcowyc(F1) kukurydzy pastewnej hodowli firm zagranicznych i polskich, o zróżnicowanej wczesności: NK Ravello (FAO 200), NK Cooler (FAO 240), NK Eagle (FAO 260), SY Olympic (FAO 280), Gasparo (FAO 250), LG 32.32 (FAO 240), Kozak (FAO 250), Narew (FAO 250), Bejm (FAO 230), MAS 24A (FAO 260). Wysiew w

Parametry siewu:

 • technologia ziarnowa, na poletkach o powierzchni 40 m2 (4 powtórzenia po 10 m2) oraz identycznych poletek kontrolnych.
 • Gęstość siewu 75cm x 15, 5cm.
 • Obsada roślin około 86 tysięcy roślin na 1 hektar (około 8, 6 roślin na 1 m2).
 • Warunki dla wegetacji kukurydzy i rozwoju chwastów (temperatury powietrza i wilgotność gleby) były bardzo korzystne.
Ochrona Herbicydowa:
 • Oprysk przedwschodowy (bezpośrednio po siewie), herbicydem Lumax 537,5 SE wykonano w dniu 11 maja. Dawka herbicydu 4, 0 l/ha w 300l wody. Gleba uwilgotniona - dobre warunki do przenikania herbicydu do gleby.
 • Oprysk powschodowy na poletkach kontrolnych wykonano w dniu 31 maja. Dawka herbicydu 300 ml/ha + adiuwant w 300l wody. Oprysk średniokroplisty. Brak opadów w dniu oprysku. Kukurydza w fazie 4-6 liści.
Zbiór poletek i ocena parametrów plonu:
 • kombajnem poletkowym Wintersteiger Classic w dniu 26.10. 2011. Określono plon ziarna z poletek, zawartość suchej masy (wilgotność) zebranego ziarna. Zawartość suchej masy określono metodą suszarkową w temp. 105 oC. Przed zbiorem, zebrano ręcznie z każdej odmiany chronionej przedwschodowo i kontrolnej łącznie po 40 kolb (po 10 z każdego powtórzenia). Łącznie zebrano 800 kolb (po 400 z obiektów doświadczalnych i kontrolnych). Wysuszono kolby, następnie wykonano pomiary długości kolb i liczby rzędów w kolbach. Po wymłóceniu kolb młocarenką laboratoryjną i oczyszczeniu ziarna na wialni laboratoryjnej, określono masę ziarna kolb, masę hektolitra, masę tysiąca ziaren oraz liczbę ziaren w kolbach.
Wyniki doświadczenia:

Zbiorcze zestawienie wyników doświadczenia zestawiono w tabeli 1 (średnie wartości cech i zakres cech).

Wykazano, że wszystkie (poza zawartością suchej masy) średnie wartości poszczególnych cech rolniczych odmian chronionych przedwschodowo były wyższe niż odmian kontrolnych:

1. Średni plon odmian chronionych przedwschodowo wyniósł 118,1dt/ha i był wyższy o 10,2 dt/ha w porównaniu ze średnim plonem odmian kontrolnych (107,9 dt/ha).

2. Średnia zawartość suchej masy w ziarnie w odmianach chronionych (71, 7%), była o 1, 7 % niższa niż średnia zawartość suchej masy odmian kontrolnych (73,4%). Różnica ta była wynikiem wydłużonego okresu asymilacji roślin chronionych przedwschodowo, utrzymujących dłużej zieloność, podczas gdy rośliny kontrolne dojrzewały wcześniej.

3. Średnia masa tysiąca ziarniaków odmian kukurydzy chronionych przedwschowowo była o 21,7 gramów wyższa niż kontrolnych odmian kukurydzy.

4. Średnia masa hektolitra odmian chronionych przedwschodowo była wyższa o 0,5 kg niż odmian kontrolnych.

5.Średnia masa ziarniaków z kolby w odmianach chronionych była wyższa o 18,1 g, a liczba ziarniaków z kolby o 25,5 szt. niż w odmianach kontrolnych.

6. Średnia długość kolby w odmianach chronionych była wyższa o 0,9 cm, a liczba rzędów o 0, 4 niż w odmianach kontrolnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

MULTIMEDIA

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.183.183
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!