Obecnie, w zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 910-920 PLN/t wobec 910-940 PLN/t przed tygodniem. Z kolei ceny skupu ziarna kukurydzy zawierają się w przedziale 880-930 PLN/t, przy czym niższe ceny notuje się jedynie na południu kraju. Im dalej na północ, tym ceny są coraz wyższe. Ustabilizowały się ceny jęczmienia, gdyż wzrosła liczba ofert sprzedaży ziarna przez firmy handlowe oferujące ziarno z unijnych zapasów interwencyjnych.

Ceny jęczmienia obecnie wynoszą 820-830 PLN/t. Utrzymująca się niska podaż pszenżyta powoduje, iż ceny tego zboża utrzymują się na wysokim poziomie i kształtują się od 850 PLN/t do 860 PLN/t. Mało jest także żyta paszowego, którego ceny wynoszą 780-800 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Osłabienie cen notuje się także w odniesieniu do ziarna konsumpcyjnego. Na rynku notuje się wzrost podaży ziarna pszenicy konsumpcyjnej oferowanej w cenach poniżej 1000 PLN/t, a także żyta konsumpcyjnego. Przy cenie pszenicy powyżej 1000 PLN/t i bardzo wysokich cenach mąki, pojawiła się bowiem bariera popytu zarówno ze strony młynów jak i odbiorców mąki. Przy zakupie większych partii ziarna ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtują się w przedziale 980-1030 PLN/t. Ceny żyta konsumpcyjnego to przedział 820-840 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Na uspokojenie nastrojów niewątpliwie ma wpływ ostatnia decyzja KE o zawieszeniu ceł importowych na pszenicę i jęczmień. Podobał się artykuł? Podziel się!