Według pierwszych prognoz dotyczących produkcji w sezonie 2013/2014, przedstawionych w maju przez USDA (Amerykański Departament Rolnictwa), światowa produkcja kukurydzy wzrośnie o 12,7 proc. Jaki wpływ na rynek mają te prognozy?

Tendencja spadkowa cen kukurydzy utrzymuje się od początku roku, a od kilku tygodni wpływają na nią zapowiedzi dotyczące produkcji kukurydzy w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2013/2014, która ma się kształtować na poziomie 366 milionów ton. Zapowiedzi te rozładowały sytuację i stanowią sygnał prowadzący do spadku cen na rynku. Światowe zapasy mają wzrosnąć o około 155 milionów ton.
Należy jednak zachować ostrożność. Mamy dopiero początek sezonu i daleko jeszcze do realizacji zapowiadanych zbiorów. Zresztą podobną sytuację o tej porze mieliśmy w roku ubiegłym, kiedy to zapowiadano rekordowe zbiory w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli porównamy aktualne ceny z tymi sprzed roku, ich poziom na rynku europejskim jest zbliżony, przy jednocześnie przewidywanym wzroście produkcji. W kolejnych miesiącach, zachowanie się cen będzie wypadkową obecnych przewidywań i tego, jak one się sprawdzą w rzeczywistości. Według USDA, na dzień dzisiejszy zasiewy zostały zakończone w 71 proc., podczas gdy jeszcze tydzień wcześniej wysianych było zaledwie 28m proc. powierzchni, co oznacza 48-procentowy wzrost. Pomimo tego, mamy do czynienia z opóźnieniem w porównaniu ze średnim zaawansowaniem siewów o tej porze (79 proc.). Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę dane historyczne, zależność plonowania od siewu nie jest aż tak oczywista w USA.

Jak wygląda produkcja w Europie?

Po anomaliach pogodowych w ubiegłym roku i wpływie, jaki one wywarły na produkcję w Europie Środkowej i Wschodniej, według wszelkich analiz, produkcja Unii Europejskiej powinna kształtować się na « normalnym » poziomie wynoszącym między 60 a 65 milionów ton. Ogólnie powierzchnia powinna utrzymać się na stałym poziomie.
Jeżeli spojrzymy na Europę w szerszym zakresie, wiodącym producentem kukurydzy staje się Ukraina i to zarówno w skali europejskiej jak i światowej. Jeżeli plony będą zgodne z przewidywaniami, według prognoz produkcja w tym kraju osiągnie rekordowy poziom. W związku z tym ilość kukurydzy przeznaczonej na eksport może być większa aniżeli w poprzednim sezonie, co wpłynie na strukturę wymiany handlowej na całym kontynencie.