Termin zabiegu T-2 przypada na fazy BBCH 39-49, czyli od momentu całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (widoczny języczek liściowy ostatniego liścia) do chwili, kiedy widoczne są pierwsze ości kłosa. Decyzja producenta rolnego, czy będzie on wykonany na początku tego terminu, czy pod koniec, jest z pewnością trudna i zależna od wielu aspektów. Zmienne w latach nasilenie wystąpienia grzybów chorobotwórczych w zbożach wynika z wielu czynników. Przebieg pogody to jeden z najważniejszych warunków decydujących o presji występowania chorób w trakcie wegetacji. W bieżącym sezonie warunki atmosferyczne panujące w czasie całej zimy sprzyjały występowaniu chorób podstawy źdźbła. Temperatury 4-12oC w ciągu dnia i 0oC w nocy oraz wysoka wilgotność względna powietrza sprzyjają rozwojowi grzybów rodzaju Oculimacula - sprawców łamliwości źdźbła. Natomiast grzyby rodzaju Fusarium, które powodować mogą zwalczaną w terminie T-1 fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rozwijają się w szerszym zakresie temperatur - od 0 do 20oC. Dlatego wielu plantatorów rolnych wykonało zabieg w terminie T-1 w zbożach ozimych. Zastosowanie tego zabiegu ograniczyło również występujące w tym czasie grzyby na blaszkach liściowych.

Najważniejszą rolę w podjęciu decyzji, czy zabieg w terminie T-2 będzie wykonany w fazie liścia flagowego, czy kiedy widoczne są pierwsze ości, odgrywa wcześniejsze wykonanie zabiegu fungicydowego w terminie T-1. Jeśli taki zabieg ochrony miał wcześniej miejsce, to o terminie kolejnego będzie decydował wynik lustracji polowej. W przypadku niektórych chorób decyzję o wykonaniu zabiegu można oprzeć na opracowanych progach szkodliwości (tabela 1.).

Kolejnym czynnikiem wpływającym na możliwość słabszego lub silniejszego pojawu danej choroby jest odporność odmiany na choroby. Znając dobre i złe strony uprawianych w gospodarstwie odmian, czyli większą lub słabszą odporność na porażenie przez poszczególne grzyby chorobotwórcze, łatwiej prowadzić ochronę. Jeśli wiemy, że dana odmiana jest silnie porażana tylko przez sprawcę mączniaka prawdziwego zbóż i traw, to wystarczy zastosować fungicyd zwalczający bardzo dobrze tę chorobę, np. cyflufenamid, proquinazid i fenpropidynę. Jeśli mamy do czynienia z większą podatnością np. na septoriozę paskowaną liści pszenicy, to warto zastosować nowe fungicydy zawierające w składzie np. substancje czynne z grupy karboksyamidów.