Według danych MRiRW w pierwszym tygodniu listopada w skupie staniała pszenica i żyto, a zdrożał jęczmień i kukurydza. W ciągu tygodnia pszenica potaniała o 1 proc. i w dniach 5-11 listopada średnio w kraju płacono za nią 812 zł/t. Ziarno to było o 4 proc. tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 43 proc. droższe niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne dostawcy otrzymywali przeciętnie 711 zł/t, tj. o 4,4 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była o prawie 4 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 33,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

W dniach 5-11 listopada cena kukurydzy ukształtowała się na poziomie 709 zł/t, tj. o 1 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu. Była ona o ok. 10 proc. niższa niż przed miesiącem, ale o ok. 32 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Eksperci zaobserwowali wzrost cen pszenicy na targowiskach, przy jednoczesnym spadku cen żyta. Na rynku jest duża podaż zbóż na giełdach towarowych, natomiast transakcji niewiele.

Od 12 listopada br. Agencja Rezerw Materiałowych obniżyła cenę sprzedaży pszenicy wystawianej na WGT z 840 zł/t do 820ázł/t, lecz nadal brak jest zainteresowania jej zakupem.

Na giełdach europejskich widać wahania cen pszenicy przy dalszym spadku cen jęczmienia i kukurydzy.

Uruchomiony przez KE pod koniec października br. mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przyczynił się do zahamowania spadku cen żywca wieprzowego. Według danych MRiR w dniach 5-11 listopada ceny skupu trzody chlewnej utrzymały się na poziomie z poprzedniego tygodnia, tj. 3,35 zł/kg. Były one o 10,5 proc. niższe niż przed miesiącem oraz o ponad 4 proc. niższe niż przed rokiem.

W analizowanym okresie za bydło płacono w skupie 3,89 zł/kg, tj. o 0,4 proc. mniej niż przed tygodniem. Także w odniesieniu do cen sprzed miesiąca i roku bydło było tańsze odpowiednio: o 5 proc. i o ponad 4 proc.

Nadal powoli rosną ceny skupu drobiu. W dniach 5-11 listopada za kurczęta brojlery dostawcy otrzymywali średnio 3,22 zł/kg wobec 3,21 zł/kg przed tygodniem. W ciągu miesiąca i roku ich ceny wzrosły odpowiednio o prawie 1 proc. i o 33,5 proc.. Za indyki płacono 4,92 zł/kg, tj. o 0,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem oraz oáok. 21 proc. więcej niż rok wcześniej.

Eksperci odnotowali niższe ceny zbytu półtusz wieprzowych i tuszek drobiowych, w zbycie podrożały natomiast ćwierćtusze wołowe kompensowane.

Utrzymuje się obniżka targowiskowych cen prosiąt, zahamowanie spadku cen trzody chlewnej na rynku UE, nieznacznie niższa referencyjna cena młodego bydła rzeźnego na rynku unijnym. ARR kontynuuje przyjmowanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Według Ministerstwa Rolnictwa nadal tanieje masło w blokach, wzrosły ceny zbytu masła konfekcjonowanego. Natomiast ponownie obniżyły się ceny zbytu mleka odtłuszczonego w proszku.

W UE odnotowano obniżkę cen masła na rynku niemieckim i holenderskim oraz widać dalszy spadek cen mleka w proszku na rynku wewnętrznym UE.

Na rynku międzynarodowym (baza FOB - porty Europy Zachodniej) ceny masła są stabilne, a ceny mleka w proszku (odtłuszczonego i pełnego) spadają.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!