Krajowy rynek zbóż w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem spadkowej tendencji cen. Według notowań giełdowych, w końcu minionego tygodnia ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 470-520 PLN/t (480-540 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 400-450 PLN/t (410-450 PLN/t). Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 400-420 PLN/t (410-430 PLN/t), jęczmienia paszowego – 410-460 PLN/t (440-490 PLN/t), a kukurydzy – 390-440 PLN/t (430-480 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

Sprzedaż pszenicy z zapasów ARM nie wystąpiła. Zmniejszenie ceny wywoławczej z 650 PLN/t do 600 PLN/t na agencyjne ziarno nie może spowodować wzrostu zainteresowania tym ziarnem ze strony kupujących, gdyż cena ta nie jest konkurencyjna w stosunku do cen rynkowych. Podczas dotychczasowych tegorocznych przetargów, ARM sprzedała za pośrednictwem WGT około 57 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej ze swoich rezerw.

Ceny zbóż spadają na rynkach światowych. Przez ostatnie dwa tygodnie ziarno potaniało o kilkadziesiąt procent. W analizowanym tygodniu na giełdzie MATIF w Paryżu, notowania kontraktu listopadowego na pszenicę spadły w piątek 10 października do 142,75 €/t wobec 160,00 €/t tydzień wcześniej. 

Na giełdzie Chicago Board of Trade cena kukurydzy z dostawą na grudzień wynosiła 427 zł/t, natomiast pszenica konsumpcyjna także z dostawą w grudniu kosztowała 550 zł/t. Marcowe kontrakty na przyszły rok były droższe o ok. 20 - 25 zł/t.

Rozpoczynają się zbiory kukurydzy na ziarno. W skali kraju zebrano ją z około 10-15 proc. areału. Tegoroczne zbiory kukurydzy na ziarno mogą być wyższe od wcześniej zapowiadanych i wynieść nawet 2 mln ton. Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że kukurydza paszowa o parametrach akceptowanych przez odbiorców kosztuje średnio 400-410 PLN/t netto na bazie loco magazyn sprzedającego. Podaż kukurydzy na rynku europejskim w bieżącym sezonie będzie wyjątkowo duża. Kukurydza węgierska, która jest obecnie dostępna na rynku polskim jest konkurencyjna w stosunku do krajowej.