Według wynikowych szacunków produkcji głównych ziemiopłodów w 2014 r., który podał GUS, wynika, że zbiory zbóż ogółem były o 19,5 proc. wyższe w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 (o ok. 5,2 mln t)., a podstawowych z mieszankami zbożowymi o blisko 2,4 mln t czyli o 9,6 proc. w porównaniu do średniej z lat 2006-2010.

GUS szacuje, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem wyniosła ok. 7,5 mln ha. W porównaniu do średniej z lat 2006-2010, powierzchnia uprawy zbóż ogółem była niższa o 827,9 tys. ha (o 10,0 proc.). Plony zbóż ogółem oszacowano na 42,7 dt (100 kg)/ha, tj. o 4,7 dt/ha (o 12,4 proc.) więcej od uzyskanych w 2013 r., natomiast w porównaniu do średniej z lat 2006-2010 - więcej o 10,5 dt/ha (o 32,6 proc.) lat 2006-2010.

Jak podał GUS, znacznie zwiększyła się powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno, którą oszacowano na ok. 678 tys. ha. W porównaniu do roku ubiegłego powierzchnia jej uprawy wzrosła o ponad 63 tys. ha, tj. o ponad 10 proc. Oszacowano, że zbiory ziarna kukurydzy wyniosły blisko 4,5 mln t, tj. o ponad 0,4 mln t (o 10,6 proc.) więcej od uzyskanych w roku ubiegłym.

Zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na ponad 3,2 mln t, tj. o ponad 0,5 mln t, (o 20,5 proc.) więcej od uzyskanych w roku ubiegłym oraz o ponad 1,1 mln t, tj. o 52 proc. więcej od średniej z lat 2006-2010.

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku (ozimego i jarego łącznie) wyniosła w bieżącym roku ponad 941 tys. ha i była większa od ubiegłorocznej o około 20,9 tys. ha (o 2,3 proc.) i od średniej z lat 2006-2010 o 152 tys. ha (o 19,3 proc.). Największe zbiory rzepaku i rzepiku, powyżej 400,0 tys. ton, uzyskano w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.

Tegoroczne zbiory ziemniaków (łącznie ze zbiorami w ogrodach przydomowych) w bieżącym roku wyniosły blisko 7,7 mln t i były wyższe o 0,6 mln t (o 8,1 proc. od ubiegłorocznych). Uzyskano też plony o prawie 32 proc. wyższe niż w 2013 r. - 278 dt(100 kg)/ha. Najwyższe uzyskano w województwach: opolskim, lubuskim. zachodniopomorskim i śląskim Powierzchnia uprawy ziemniaków w bieżącym roku wyniosła około 0,3 mln ha i była mniejsza od ubiegłorocznej 17,8 proc.

Zbiory buraków cukrowych w bieżącym roku szacuje się na ponad 11,5 mln t, tj. o ok. 2,7 proc. wyższe od ubiegłorocznych. Plony eksperci GUS oceniają na 603 dt / ha, tj. o 4,0 proc. więcej od plonów uzyskanych w roku ubiegłym. Najwyższe plony, przekraczające 620 dt/ha, uzyskano w województwach: opolskim, śląskim, zachodniopomorskim i lubelskim. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniosła 191,3 tys. ha i była niższa od ubiegłorocznej o 2,4 tys. ha, tj. o 1,2 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!