Spotkanie otworzył Zbigniew Kaszuba – Prezes Krajowej federacji Producentów zbóż przedstawiając szacunek zbiorów zbóż na poziomie 24,9 mln ton (bez kukurydzy), zaznaczając, że będą one o 22% wyższe niż w roku ubiegłem i będą one na poziomie średniej z ostatnich 6 lat. Przy tym poziomie produkcji jesteśmy na styku bilansu jeśli chodzi o potrzeby. Zbożowcy szacują zbiory zbóż wraz z kukurydzą na poziomie 26,7 mln ton, import na poziomie 1,8 mln ton a eksport w granicach 1 mln ton. Z bilansu Federacji wynika, iż najbliższy sezon zakończymy z niskim zapasem zbóż na poziomie 0,9 mln ton.
Zbigniew Kaszuba podkreślił, że na dzień dzisiejszy zbiory zapowiadają się dobrze. Szacunek ten może się zmienić, gdyż cały czas mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi trudnymi do przewidzenia. Wszak prognozy zbiorów 2006 roku też były bardzo optymistyczne, a wszystkich zaskoczyła zeszłoroczna susza na przełomie czerwca i lipca.
W oparciu o założenie zbiorów zbóż (bez kukurydzy) na poziomie około 25 mln ton po dyskusji Zbigniew Kaszuba szacował ceny pszenicy w żniwa na poziomie nie niższym niż 500/550 zł jak również jej powolny wzrost. Zbiory niższe mogą założony poziom cen podnieść nawet do 10%, natomiast zbiory nieco wyższe nie powinny mieć większego wpływu na przygotowane prognozy cenowe.
Prezes KFPZ podsumowując analizę rynku powiedział, iż wszystko wskazuje na to, że rok 2007 będzie kolejnym rokiem producenta!
Na zakończenie wypowiedzi Zbigniew Kaszuba powiedział, że najważniejszym zadaniem dla producentów stabilizacja cen na rynku zbóż.