Zakładając, że koszt pozostałych zabiegów uprawowych jest stały dla wszystkich odmian, plon z jednostki powierzchni oraz cena materiału siewnego decyduje o opłacalności produkcji. Większość dostępnych na rynku mieszańców kukurydzy, przy odpowiedniej agrotechnice, gwarantuje wysokie plony. Ceny materiału siewnego są jednak zróżnicowane. Dobierając odmianę trzeba zwracać uwagę na zawartość suchej masy w całych roślinach (wczesność odmian) i plon suchej masy całych roślin (potencjał plonotwórczy). Odmiany wczesne mają zwykle większą zawartość suchej masy, ale plon jest mniejszy. Nie można jednak wybierać odmian zbyt późnych, bo w latach chłodnych mogą nie dojrzeć. Lepiej więc kupować odmiany wcześniejsze, a nie sugerować się plonem. Wybór wcześniejszego mieszańca zmniejsza ryzyko uprawy i pozwala uzyskać większy udział kolb w plonie i lepszą jakość. Wcześniejszy zbiór daje możliwość wykorzystania lepszej pogody podczas zbioru oraz efektywniejsze zorganizowanie prac polowych jesienią. Poza tym pojawiły się nowoczesne odmiany tzw. łamacze korelacji, które przy krótszym okresie wegetacji potrafią wydać równie wysokie plony ziarna jak najlepsze odmiany późniejsze.

Rolnicy powinni interesować się przede wszystkim najnowszymi odmianami. Lepiej jest kupić nowszą odmianę, która jest odporniejsza na wiosenne chłody. Poza tym łodygi i liście odmian nowszej generacji pozostają zielone aż do dojrzałości pełnej. Efekt ten jest skutkiem opóźnionego dojrzewania i zasychania części wegetatywnych rośliny oraz bardzo dobrej odporności na fuzariozy. Nowe odmiany nie wylegają przed zbiorem, nie są porażone przez grzyby i mają zwykle lepszą strawność. Można je zbierać na kiszonkę na początku dojrzałości pełnej, maksymalnie wykorzystując możliwości plonotwórcze rośliny. Warto zwrócić uwagę także na odporność na szkodniki.

Dobrą kiszonkę można uzyskać również z odmian przeznaczonych do uprawy na ziarno, ale okres przydatności kiszonkowej jest krótszy.

Niezależnie od kierunku użytkowania kukurydzy, o wielkości i jakości plonu decyduje kolba. Kukurydza jest rośliną jednokolbową i wytwarzanie większej ich liczby przez rośliny powoduje pogorszenie ilości i  jakości plonu.