W warunkach naszego kraju roślina ta w okresie od maja do końca września potrzebuje ok. 250 mm opadów. Moment krytyczny w zaopatrzeniu w wodę to okres zaczynający się 25 dni przed jej kwitnieniem i trwający do 15 dni po zakończeniu. W zależności od odmiany przypada on między 25 czerwca a 15 sierpnia. W tym czasie opady powinny dostarczyć roślinom przynajmniej 100 mm wody, a w przypadku wysokich temperatur - 150 mm. W bieżącym roku tylko niewielka część tych wymagań została spełniona.

W wyniku punktowego rozkładu opadów i wysokiego deficytu wody latem stan plantacji był bardzo zróżnicowany. Z powodu braku wody od początku lipca i przez cały sierpień wiele z nich było słabych lub bardzo słabych. W przeciwieństwie do zbóż kłosowych, które pobierają dużo wody w maju-czerwcu, kukurydza właśnie w połowie lata potrzebuje najwięcej wody. W wielu rejonach rośliny przedwcześnie zasychały, nie wykształcając kolb, a jeśli wytworzyły, to drobne.

Podczas Krajowego Dnia Kukurydzy w Gałowie (powiat szamotulski w woj. wielkopolskim) doradcy firmy Limagrain wskazywali, że w tegorocznych, wyjątkowo trudnych warunkach, o wyniku uprawy decydowały: termin siewu, wczesność odmiany, a także odczyn gleby i zastosowane nawożenie.

Najlepiej wypadły odmiany o FAO do 250. Spośród odmian tego hodowcy najlepiej plonowały posiane w kwietniu: Yukon - FAO 210 i LG 30.215 - FAO 230. Rośliny obu odmian wykształciły w pełni zaziarnione kolby. Yukon to mieszaniec pojedynczy z ziarnem typu flint/dent. Jest to odmiana o bardzo dużym potencjale plonowania, rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju z przeznaczeniem na ziarno i kiszonkę. W normalnych warunkach dorównuje w plonach odmianom średnio wczesnym przy jednocześnie niskiej wilgotności ziarna. LG 30.215 to także mieszaniec pojedynczy z ziarnem typu flint/dent. Odmiana sprawdza się na słabszych stanowiskach i dobrze sobie radzi z okresowymi stresami, co widoczne było w Gałowie. Odmiana rekomendowana jest do uprawy na terenie całego kraju z przeznaczeniem na ziarno i kiszonkę. W kolejnym sezonie firma zamierza poszerzyć swoją ofertę w klasie odmian wczesnych o odmianę ziarnową LG 30.179 - FAO 210 i ziarnowo-kiszonkową LG 31.233 - FAO 230.

W tych częściach kraju, gdzie spadła wystarczająca ilość wody, a dobór odmiany i zastosowana agrotechnika były dostosowane do lokalnych warunków, plantacje prezentowały się dobrze. Niemniej odmiany późniejsze w warunkach bardzo wysokich temperatur powietrza zapyliły się słabo i wiele kolb było "szczerbatych".