Przy podjęciu decyzji o siewie kukurydzy nie należy kierować się temperaturą powietrza, a temperaturą gleby. Należy unikać zbyt wczesnych siewów kukurydzy, gdyż perspektywa pozornego wydłużenia okresu wegetacji, nie uzasadnia podjęcia ogromnego ryzyka strat obsady roślin w wyniku pojawienia się jeszcze niekorzystnych warunków kiełkowania roślin.

W tym roku dzięki słonecznej pogodzie warstwa wierzchnia gleby nagrzewa się od słońca stosunkowo szybko, jednak noce bywają jeszcze chłodne i błyskawicznie ją wychładzają. Z drugiej strony jeszcze zimne podglebie szybko wyrównuję różnicę temperatur na powierzchni i nie pozwala na ustabilizowanie się temperatury wierzchnich warstw. Do tego potrzebny jest dłuższy okres by gleba osiągnęła temperaturę optymalną dla kiełkowania kukurydzy.

Ziarno kukurydzy potrzebuje do kiełkowania temperatury gleby na głębokości 5 cm o wartości co najmniej 8°C - 10°C. Im cieplej – tym lepiej. Rośliny kukurydzy ulegają przechłodzeniu w temperaturze 0–5°C. Jeśli taki stan się przedłuża może następować zamieranie roślin. Rośliny całkowicie giną gdy temperatura spadnie poniżej zera. A ryzyko przymrozków w tym okresie jest jeszcze wysokie.

Warto również pamiętać, że każda gleba jest inna i nagrzewa się w różnym tempie. Na pierwsze siewy należy wybrać stanowiska przewiewne, o wystawie południowej i ciemniejszej barwie gleby. Takie szybciej osiągną wymaganą temperaturę. Do wczesnych siewów wybierać należy odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint lub zbliżone do flint. One lepiej kiełkują w niższych temperaturach.


Pomocne przy podjęciu decyzji o terminie siewu są obserwację fenologiczne. Najkorzystniej jest rozpoczynać siew gdy zaczyna kwitnąć mniszek lekarski lub czeremcha.

Uzyskanie właściwej obsady roślin jest niezwykle istotne, gdyż wszelkie błędy popełnione w tym zakresie rzutują na wielkość plonu. Korekta tych błędów praktycznie jest niemożliwa w późniejszych fazach. Dlatego oprócz właściwego terminu siewu ważna jest też jego głębokość.  Na glebach ciężkich powinna wynosić  3 – 4 cm, na lżejszych 5 – 6 cm.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów siewników mniej i bardziej precyzyjnych. Należy jednak jeszcze zwrócić uwagę na prędkość siewu. Zbyt duża, jest bowiem główną przyczyną zróżnicowanej głębokości siewu, a co za tym idzie nierównomiernych wschodów i trudności z zachowaniem zaprogramowanej gęstości siewu.

Podobał się artykuł? Podziel się!