Decydując się na uprawę jęczmienia browarnego sięgnąć trzeba po właściwą odmianę i sprawdzić, które z nich kontraktują słodownie i wybierać tylko te przez nie rekomendowane. Przy wyborze odmiany najpierw ocenić trzeba jej wartość dla browaru, potem plonowanie. Ziarno jęczmienia browarnego ma cechować wysoka celność i wyrównanie - te parametry nie są istotne przy jakości paszowej. Ziarno dla browaru powinno odznaczać się odpowiednią zawartością białka, i nie może być ona wysoka (9,5-11,5 proc. suchej masy), czyli odwrotnie niż przy jęczmieniu paszowym. Oznacza to, że uprawiając jęczmień z przeznaczeniem na cele browarnicze, technologia prowadzenia uprawy będzie odmienna od tej na paszę.

Produkcją tego gatunku na cele browarnicze od 30 lat zajmuje się Henryk Święcicki z Boborówka (powiat Szamotulski, woj. wielkopolskie) i jak sam mówi, jeszcze nie zdarzyło się, by jego materiał nie spełniał wymaganych norm jakościowych. Do siewu wybiera jedną z rekomendowanych przez słodownie odmian i w tym sezonie jest to jęczmień jary odmiany Concerto.

- Wielkość dawek fosforu, potasu i magnezu zależy od zawartości przyswajalnych form tych pierwiastków w glebie oraz przewidywanego plonu jęczmienia, który zakładam na ok 6 t/ha. W ostatnim sezonie uzyskałem plon właśnie na takim poziomie, a rok wcześniej było to 5,8 t/ha. Jęczmień w gospodarstwie uprawiany jest po burakach, które nawożone są Kizerytem. Jesienią po zbiorze przedplonu na liście buraków podaję wapno węglanowe w ilości ok. 1 t/ha. Dobry przedplon, prawidłowo nawożony, zapewnia korzystne stanowisko pod jęczmień jary. Przedsiewnie stosuję 60 K2O kg/ha i 100-120 N kg/ha, nawóz azotowy podaję w postaci rsm-u (RSM 32). Nie zawsze aplikuję P2O5 - jest to uzależnione od wskazań analiz zasobności gleby. Wiosną nie podaję magnezu, ponieważ pod buraki aplikowany jest Kizeryt, zawierający w składzie MgO, a jak wspomniałem część plonu w postaci liści (w tym też magnezu) wraca do gleby - mówi Henryk Święcicki, właściciel gospodarstwa.

Dla jęczmienia browarnego zaleca się nawożenie fosforem w ilości 30-70 kg P2O5/ha, potasem - 40-90 kg K2O/ha i magnezem - 20-45 kg MgO/ha. Przy czym wyższe dawki stosuje się przy niskiej zawartości składników i oczekiwanym wysokim plonie jęczmienia, a dolne - przy wysokiej zasobności gleby. Stosując orkę zimową, nawozi się przed zabiegiem. Na glebach lżejszych, przy średniej zasobności PKMg nawozi się wiosną. W przypadku nawożenia azotem, dawka nawożenia także powinna być ustalona na podstawie zasobności gleby w ten składnik, aby nie podać zbyt dużej ilości nawozu i nie doprowadzić do zwiększenia zawartości białka w ziarnie. Po przedplonie okopowych (po burakach bez liści) stosuje się ok. 25-30 kg N/ha, po pszenicy, w zależności od kompleksu gleby ok. 35-45 kg N/ha. Przy plonie pszenicy powyżej 6 t/ha dawkę nawożenia zwiększa się o 10-15 proc.