W 2007 r. Francja była drugim w Europie największym producentem roślin transgenicznych. Jeśli nie brać pod uwagę Francji, to areał ich uprawy wzrósł w Unii w ciągu roku o 23 proc.

Areał uprawy roślin transgenicznych w Unii Europejskiej(ha)

Kraj

2005

2006

2007

2008

Hiszpania

53225

53667

75148

79269

Francja

492

5000

21147

0

Czechy

150

1290

5000

8380

Portugalia

750

1250

4500

4851

Niemcy

400

950

2285

3173

Słowacja

0

30

900

1900

Rumunia