Pszenica twarda wymaga najlepszych gleb kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego i żytniego bardzo dobrego. Najlepszymi przedplonami dla pszenicy twardej są: rośliny strączkowe, rzepak ozimy, ziemniaki (z wyjątkiem późnych odmian) oraz owies, kukurydza na kiszonkę, koniczyna z trawami. Negatywny wpływ przedplonu można ograniczyć uprawą poplonów ścierniskowych. Nie tylko wymagania gatunkowe są ważne. Wybór sposobu uprawy okazuje się być istotny, np. w odniesieniu do zachwaszczenia plantacji.

Nasiona chwastów znajdujące się w glebie są źródłem zachwaszczenia. Naukowcy pozostają w dyskusji co do wpływu wykorzystywanej agrotechniki na wielkość zachwaszczenia, tj. liczby chwastów, masy chwastów i ich składu gatunkowego. Według jednych uprawa bezpłużna zwiększa zachwaszczenie, inni twierdzą dokładnie odwrotnie, że to uprawa płużna zwiększa zachwaszczenie i jest ono większe niż przy stosowaniu uproszczeń w uprawie i siewie bezpośrednim.

Różnice w zabiegach przekładają się na stan zachwaszczenia. Stosując uprawę tradycyjną wykonywana jest zazwyczaj po zbiorze przedplonu podorywka, jesienią orka przedzimowa, a wiosną: bronowanie i uprawki przesiewne. Przy uprawie uproszczonej miejsce orki zastępuje kultywator. Jest przeważnie wykorzystany dwukrotnie pożniwnie oraz na wiosnę. W tym czasie stosuje się też zestaw do przedsiewnej uprawy roli. Herbicydowa uprawa to zastosowanie pożniwnie oprysku herbicydem totalnym i zazwyczaj bez wykonania orki zimowej, a wiosną kultywowanie i przedsiewna uprawa roli.

Wzrost zachwaszczenia w uprawie bezpłużnej najprawdopodobniej wynika z nagromadzenia osypujących się nasion chwastów na wierzchniej warstwie gleby. To właśnie ta warstwa ma stanowić główny rezerwuar banku nasion chwastów. Uprawa bezpłużna i siew bezpośredni dają lepsze wyniki w przypadku prawidłowej ochrony herbicydowej i nie wydobywaniu nasion chwastów z głębszych warstw gleby, z czym spotykamy się w uprawie płużnej.

Herbicydowa i uproszczona uprawa roli mogą tworzyć mniej korzystne warunki do wschodów pszenicy twardej niż uprawa w systemie tradycyjnym. Mogą zwiększyć liczbę chwastów w uprawie pszenicy twardej. Większe zachwaszczenie będzie się obserwowało w fazie dojrzałości mlecznej niż w fazie krzewienia. Zachwaszczenia zależy od przyjętego systemu uprawy roli i ilości nasion chwastów w glebie.

Podobał się artykuł? Podziel się!