Na wschodzie kraju, we wsi Sahryń, w gospodarstwie pana Witolda Ferensa firma Makhteshim-Agan od dwóch lat organizuje Dni Pola. W tym roku rolnicy, którzy licznie przybyli na spotkanie, mogli oglądać skuteczność programów ochrony w uprawie buraków cukrowych, pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.


W uprawie buraków tuż po siewie zastosowano Goltix 700 SC (2 l/ha) do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. Środek ten działa zarówno doglebowo, jak i nalistnie. To jedyny preparat w ochronie buraków, który działa w taki sposób. Jego zaletą jest także duża skuteczność w zwalczaniu samosiewów rzepaku, co wraz z rozpowszechnianiem się uprawy tej rośliny nabiera znaczenia. Później trzykrotnie stosowano Goltix 700 SC (1 l/ha) i Kontakttwin 191 EC (1,5 l/ha). Całość ochrony herbicydowej uzupełnił oprysk preparatem Agil 100 EC (1 l/ha) przeciwko chwastom jednoliściennym. Trzeba przyznać, że na początku lipca cała plantacja buraków była wolna od chwastów.
Do tego czasu nie stosowano jeszcze ochrony fungicydowej przeciwko chwościkowi buraka, bo nie było takiej potrzeby. Deszcze, które przyszły po 2 lipca, na pewno spowodują, że trzeba będzie wykonać taki zabieg. Rolnik planuje, że wykorzysta do tego celu środek Orius 250 EW (0,8 l/ha).


W uprawie pszenicy ozimej stosowano także kompleksową ochroną przed chorobami, chwastami i szkodnikami. Materiał siewny zaprawiono Zaprawą Zbożową Orius 02 WS. Ze względu na późny siew pszenicy, którą zasiano po burakach cukrowych, nie trzeba było stosować herbicydów przed zimą. Wiosną, po ruszeniu wegetacji, zastosowano natomiast mieszaninę herbicydów: Tomigan 250 EC (0,4 l/ha) + Protugan 500 SC (0,3 l/ha). Zaletą Tomiganu 250 EC jest możliwość zwalczania przytulii czepnej niezależnie od jej fazy rozwojowej. Natomiast Protugan 500 SC, zawierający jako substancję czynną izoproturon, skutecznie radzi sobie z miotłą zbożową.
W wypadku ochrony przed chorobami grzybowymi konieczne było wykonanie aż trzech zabiegów za pomocą preparatów: Bumper Super 490 EC (1 l/ha), Soprano 125 SC (1 l/ha) i Zamir 400 EW (1 l/ha). Bumper Super 490 EC zalecany jest do pierwszego zabiegu w fazie 1.–2. kolanka ze względu na skuteczne zwalczanie łamliwości źdźbła i mączniaka prawdziwego. Soprano 125 SC zwalcza mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i plew, a Zamir 400 EC chroni pszenicę przed mączniakiem prawdziwym, rdzą brunatną, septoriozą liści i plew, brunatną plamistością liści, fuzariozą kłosów i czernią kłosów. Mimo to pod koniec sezonu na górnych liściach pojawiły się oznaki porażenia. W tym sezonie nie było potrzeby zwalczania szkodników w uprawie pszenicy.