Ceny zbóż krajowych zebrano 17 listopada (cena netto bez VAT w zł/t) podczas ankiety telefonicznej:
Młyny Polskie S.A.:
- pszenica konsumpcyjna - 760-800,
- żyto konsumpcyjne - 780,
- kukurydza 22 proc. wilgotności - 530.
Lubella SA:
- pszenica konsumpcyjna - 810-860.
PZZ w Stoisławiu:
- pszenica konsumpcyjna - 780,
- żyto konsumpcyjne -800,
- jęczmień konsumpcyjny - 680,
- owies - 700.
PZZ w Krakowie:
- pszenica konsumpcyjna - 800.
Młyn Martea, Młyny Komorowice:
- pszenica konsumpcyjna -800.
PPZ KAPKA:
- pszenica konsumpcyjna - 800,
- żyto konsumpcyjne - 850.
Osadkowski S.A.:
- pszenica konsumpcyjna - 740,
- pszenica paszowa - 670,
- kukurydza 30 proc. wilgotności - 400.
Gold Pasz Janowiec:
- pszenica paszowa - 720,
- pszenżyto - 680,
- jęczmień paszowy - 690,
- żyto paszowe - 550.
Młyn-Pol:
- pszenica konsumpcyjna - 770,
- pszenica paszowa - 710,
- kukurydza 30 proc. wilgotności - 340.
Chemirol - Elewator Gryfice:
- pszenica konsumpcyjna - 710-770,
- pszenica paszowa - 670,
- żyto konsumpcyjne - 660,
- żyto paszowe - 600,
- jęczmień konsumpcyjny - 660,
- jęczmień paszowy - 620,
- kukurydza o wilgotności 30 proc. - 300.
Ziarn-Pol Elewator Górki:
- pszenica konsumpcyjna - 780,
- pszenica paszowa - 680,
- żyto konsumpcyjne - 750,
- żyto paszowe - 550,
- pszenżyto - 620,
- kukurydza 30 proc. wilgotność - 450.