Czy warto siać przewódki? Jak plonują? Z tymi pytaniami zwróciliśmy się do Marka Lutego - dyrektora działu marketingu i rozwoju w Hodowli Roślin Strzelce.

Farmer Coraz częściej możemy się spotkać z opisem "odmiana o cechach przewódkowych" - co to oznacza?

Marek Luty: Odmiany przewódkowe to odmiany zbóż jarych, które mogą być wysiewane w okresie późnojesiennym, tj. koniec października, początek do połowy listopada, lub w bardzo dogodnych warunkach nawet w okresie zimowym, tj. koniec stycznia, luty. Odmiany te charakteryzują się pewnym poziomem zimotrwałości. Dzięki temu są one zdolne przetrwać okresy niskich temperatur. Odmiany takie nie wymagają okresu jarowizacji, w związku z tym mogą być z powodzeniem wysiewane w terminie późnojesiennym oraz typowym wiosennym. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie dostępne zboża jare mogą być siane późną jesienią. Odmiany wyhodowane przez nas są zawsze sprawdzane i badane pod kątem ewentualnej możliwości ich wykorzystania do siewu przewódkowego. Jeśli okazuje się, że dobrze zimują i wydają plon wyższy lub przynajmniej zbliżony do plonów z siewów wiosennych, w opisach odmian dajemy adnotację, że dana odmiana może być z powodzeniem zasiana jako przewódka.

Farmer Kiedy powinniśmy zdecydować się na późnojesienny siew przewódek?

ML: Odmiany przewódkowe polecane są głównie jako pewna możliwość po późno schodzących z pól uprawach, takich jak kukurydza na ziarno, burak cukrowy czy późne odmiany ziemniaka. Wówczas mija optymalny czas na zasianie ozimin, a jest jeszcze czas i warunki na to, by zasiać przewódki.

Z naszych badań wynika, że przewódki z reguły lepiej plonują, niż gdy byłyby zasiane wiosną. Przewaga ta uwidacznia się szczególnie w przypadku suchej wiosny. Wówczas odmiany przewódkowe potrafią dobrze wykorzystać zapasy wody pochodzącej z opadów zimowych, obficiej się korzenią, co sprawia, że są mniej podatne na warunki suszowe w późniejszych okresach i lepiej wykorzystują składniki pokarmowe. Największe różnice w plonowaniu odmian jarych z terminów jesiennych i wiosennych są zauważalne właśnie w latach o suchych wiosnach, jak również na stanowiskach lżejszych, gdzie deficyt wody szybciej doskwiera.

Ponadto siew przewódkowy pozwala na obsianie większego areału pól przed zimą. Skutkuje to rozładowaniem spiętrzenia prac polowych na wiosnę. Istotne jest to głównie w przypadku obfitych opadów na przedwiośniu, które przez długi okres uniemożliwiają terminowy wjazd w pole i w konsekwencji powoduje to trudności w dotrzymaniu optymalnych terminów siewu roślin jarych.