Ilość i jakość resztek roślinnych zależy od rodzaju uprawy oraz technologii jej zbioru. Zazwyczaj resztkami stają się korzenie roślin i ścierń, opadłe liście (rzepak), plewy, łuszczyny, strąki, liście (burak) nać (ziemniak)itd. Uwzględniając, że te organy pozostawia się na polu, warto uświadomić sobie ich wartość nawozową.

Masa resztek roślinnych ,która może być pozostawiona na polu po sprzęcie roślin uprawnych waha się w dość szerokich granicach, ale średnio można przyjąć że:
- rośliny zbożowe pozostawiają 3-5 t/ha suchej masy resztek (słoma, plewy, korzenie)
- kukurydza na kiszonkę 5-6 t/ha s.m.
- kukurydza na ziarno 10-15 t/ha s.m.
- rzepak ozimy 10 -12 t/ha s.m.

W każdym przypadku warto sobie wycenić wartość nawozową pozostawionego materiału organicznego, który należy wziąć pod uwagę w tworzeniu bilansu składników pokarmowych.

Przy tworzeniu bilansu azotu uwzględnienia się , że 1 t.s.m. resztek zbożowych zawiera ok. 5-9 kg N, natomiast resztki kukurydziane oraz rzepaczane 8-12 kgN.

W związku z powyższym możemy uznać, ze po wyżej wymienionych uprawach wprowadzamy do gleby:

- po roślinach zbożowych od 15 do 45 kgN/ha
- po kukurydzy na kiszonkę od 40 do 72 kgN/ha
- po kukurydzy na ziarno od 80 do 180 kgN/ha
- po rzepaku ozimym od 80 do 144 kgN/ha

Osobną kwestią jest tempo mineralizacji tychże resztek i powolne uwalnianie z nich azotu mineralnego, który dostępny będzie dla roślin następczych. Tempo to zależne jest od bardzo wielu czynników, głównie rozkładu opadów oraz panującej temperatury otoczenia. W związku z tym, te składniki nie będą uwolnione od razu, mają działanie następcze, więc nie można tej ilości porównywać z dostępnością azotu z nawozów mineralnych.

Wykorzystanie składników pokarmowych ze słomy w pierwszym roku po wprowadzeniu do gleby jest częściowe i zróżnicowane. Zbliżone do maksymalnego wykorzystanie składników jest możliwe wtedy, gdy słoma zostanie dobrze rozdrobniona i zastosowano azot przed jej wymieszaniem z glebą. W takich warunkach w pierwszym roku azot ze słomy zbóż wykorzystany zostanie w 25%, ze słomy rzepakowej w 30%, natomiast ze słomy kukurydzianej - 25%.